Kurs dla opiekunów SU i SKO

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Kraków

Odwiedź stronę tego wydarzenia

Szkolenia

Kurs jest adresowany dla początkujących (rozpoczynających pracę) opiekunów spółdzielni uczniowskich i SKO (mających staż opiekuna nie dłuższy niż 3 lata). Odbędzie się  on w terminie od 5 do 8 sierpnia. Kurs ma za zadanie wzmocnienie  kompetencji instruktorów i opiekunów oraz przekazanie informacji na temat bieżących uwarunkowań działania spółdzielni uczniowskich i SKO. Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

- informacje o tradycjach  i  kondycji spółdzielczości, w tym uczniowskiej, w Polsce i na świecie,

- zasady działania spółdzielni uczniowskiej (organy, członkowie,  formalne podstawy), 

- zakładanie spółdzielni uczniowskiej krok po kroku (począwszy od diagnozy potrzeb społeczności szkolnej/ oczekiwań/predyspozycji uczniów), pisanie statutu, przebieg walnego zgromadzenia,

- praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spółdzielni uczniowskiej: organizacja pracy, prowadzenie dokumentacji samorządowej,

- podstawy księgowości i zasady prowadzenia ewidencji spółdzielni uczniowskich,

- księgowanie przykładowych operacji  związanych z założeniem i  działaniem spółdzielni, zamknięcie ksiąg na koniec roku, ustalenie wyniku na różnych rodzajach działalności, sporządzanie informacji rocznej.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie