Cotygodniowe wydarzenia 12-18 wrzesień 2022

Poniedziałek, 12 wrzesień

Funkcjonowanie spółdzielni po uchyleniu art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 12.09.2022

Poniedziałek, 12 wrzesień 2022 o 8:00 - 11:00

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

Funkcjonowanie spółdzielni po uchyleniu art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w świetle stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r.

- MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W SWOIM STANOWISKU Z DNIA 12 SIERPNIA 2022 R. POTWIERDZA OPINIĘ PRAWNĄ KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ W SPRAWIE TERMINU NA ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI PO UCHYLENIU ART. 90 I 90A

Termin: 12 września 2022 r., godz. 08:00-11:00

Typ szkolenia: HYBRYDOWE (on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting oraz stacjonarne w siedzibie KRS, ul. Jasna 1 w Warszawie)

CENY:

- 492 zł brutto/os. (400 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2020-2022

- 676,5 zł brutto/os. (550 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2020-2022

W cenie 4 godziny dydaktyczne (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz .doc)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Online Event Szkolenia

Piątek, 16 wrzesień

Jubileusz 120-lecia Domu Polskiego i SM „Strzecha” w Bielsku-Białej

Piątek, 16 wrzesień 2022

Jubileusz 120-lecia powstania Domu Polskiego i Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej:

- jubileuszowe kalendarium - przejdź

- historia - przejdź

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie