Debatę kongresową rozpoczął prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski, który wygłosił referat sprawozdawczo-programowy (pobierz referat w wersji PDF). Następnie głos zabrał dr Jerzy Jankowski - Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, który w swoim wystąpieniu podsumował najważniejsze działania i inicjatywy podejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz planowane nowe przedsięwzięcia.

Uchwały VI Kongresu Spółdzielczości

12-13 grudnia 2016 r.
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32

 


Uczestnicy dyskusji koncentrowali się na kondycji i perspektywach rozwoju polskiej spółdzielczości, co było zapowiedziane już w połowie tego roku w „Tezach kongresowych”. Jednym z kluczowych zagadnień było m.in. pytanie a zachowanie spółdzielczej odrębności – wyartykułowanej m.in. w Międzynarodowych Zadach Spółdzielczych – w obliczu obecnego kryzysu liberalnej gospodarki i rozkładu cywilizacji Zachodu.

 Dane GUS dotyczące całej spółdzielczości, w tym poszczególnych branż, za lata 2011-2014, wykazują stopniowe zmniejszanie  się potencjału całej spółdzielczości i ustępowanie głównie na rzecz globalnych, ponadnarodowych korporacji i koncernów. Uczestnicy Kongresu zastanawiali się nad problemem zahamowania niekorzystnych dla polskiej spółdzielczości, tendencji oraz konieczności podejmowania przez spółdzielnie działań gospodarczych, jak również społecznych, kulturalno-oświatowych, wychowawczych. Padło ważne pytanie: czy spółdzielcy chcą być aktywni na wszystkich tych polach, czy tylko w biznesie.

 Swoją obecnością na Kongresie zaszczycili przedstawiciele świata polityki – Rządu, parlamentu, instytucji współdziałających ze środowiskiem spółdzielczym. Przybyli m.in.:

 • Dirk Lehnhoff - prezydent Cooperatives Europe
 • Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Andrzej Klarkowski – Doradca Marszałka Sejmu RP – Marka Kuchcińskiego, który odczytał list od Marszałka Sejmu
 • Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP – Kukiz 15
 • Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Ajchler – Poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP – Nowoczesna
 • Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, V-ce Przew. Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Małgorzata  Sztoldman - dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Janusz Pietkiewicz – V-ce Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mirosław Kula – dyr. Departamentu Organizacyjno- Prawnego i Kadr Banku Polskiej Spółdzielczości
 • Adam Łoziak – wiceprezes Zarządu UNIQA  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Listy do uczestników Kongresu skierowali także:

 • Monique Leroux - prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (przekazała posłanie wideo)
 • Grażyna Wereszczyńska - dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP
 • Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia
 • Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
 • Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP
 • Małgorzata Kidawa-Błońska - Wicemarszałek Sejmu RP
 • Krystyna Majerczyk-Żabówka - Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Wszystkich przybyłych gości oraz delegatów Kongresu powitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS. Nawiązując do upływającego wraz z 2016 rokiem Jubileuszu 200-lecia Spółdzielczości na Ziemiach Polskich, podziękował Prezydentowi RP za objęcie patronatu nad tym  wydarzeniem. - Kończy się czas, gdy ruch spółdzielczy uważano za relikt PRL - powiedział. - Dziś jest szansa na dobrą zmianę, a obecna władza umie i chce z nami rozmawiać i nas słuchać. Ze zrozumieniem przyjmuje najlepsze propozycje i wdraża je do realizacji. Przykładem jest włączenie spółdzielczego lokatorskiego budownictwa mieszkaniowego do narodowego programu „Mieszkanie Plus”. Przewodniczący podziękował za to obecnemu na sali obrad wiceministrowi budownictwa, Kazimierzowi Smolińskiemu.

Podczas VI Kongresu Spółdzielczości zostały wręczone nagrody spółdzielcze oraz odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” został uhonorowany Kazimierz Smoliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W swoim wystąpieniu stwierdził m.in., że tego rządu nie trzeba przekonywać, że spółdzielczość odgrywa istotną rolę w sferze społecznej i gospodarczej. Jego resort oczekuje wypracowanej przez Kongres diagnozy obecnego stanu spółdzielczości, a także strategii jej rozwoju na przyszłość, aby kontynuować podjęty już dialog dotyczący udziału spółdzielczości w polityce mieszkaniowej państwa. - Najważniejszą zmianą, którą nasze ministerstwo już zaakceptowało jest przywrócenie spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu z opcją wykupu na własność - powiedział minister. - I nawet gdy w danym budynku większość mieszkańców stanie się właścicielami, jeżeli tylko zadecydują o pozostaniu w spółdzielni, nikt odgórnie nie będzie im narzucał innej formuły funkcjonowania i wykluczał ze spółdzielni. Nadal będą mogli korzystać ze spółdzielczych części infrastruktury, którą budowała cała wspólnota. Dużym ułatwieniem będą też planowane przez nas zmiany w kodeksie urbanistyczno-budowlanym: skrócenie czasu planowania przestrzennego, uproszczenie procedur itp. To ogromne przedsięwzięcie, które rozplanowaliśmy na kilka lat, a  obejmie ono wydanie ok. 30 rozporządzeń, zmianę ponad 600 artykułów w 120 ustawach. W tej chwili trwają konsultacje, a ministerstwo czeka na uwagi i propozycje. Minister powiedział również, że chętnie widziałby w ruchu spółdzielczym partnerów dla rozwiązania problemu społecznego jaki powstał w związku z kredytami we frankach szwajcarskich. – Chcemy na przyszłość uniknąć takich problemów i dać ludziom możliwość oszczędzania na indywidualnych kontach mieszkaniowych w każdej formie bankowości - także BS i SKOK-ów. A nawyk systematycznego oszczędzania powinien być kształtowany już od najmłodszych lat m.in. w spółdzielniach uczniowskich.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie