W dniu 3 lipca 2019 roku w warszawskim hotelu „Gromada” należącym do Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Poprzedziły ją obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, podczas których dyskutowano m.in. nad koniecznością zaangażowania się przedstawicieli ruchu spółdzielczego w wybory parlamentarne - planowane w trzecim kwartale bieżącego roku - i wspierania kandydatów na posłów i senatorów, którzy swoją działalnością mogą przyczynić się do rozwoju spółdzielczości. Zgromadzenie podjęło również uchwałę wskazującą na konieczność zmniejszenia obowiązków sprawozdawczych spółdzielczych instytucji finansowych. Po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego jego członkowie wraz z przybyłymi gośćmi zostali zaproszeni do uczestnictwa w święcie spółdzielczym.

 

Gośćmi Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości byli: doradca Prezydenta RP - Zdzisław Sokal, Wicemarszałek Sejmu RP - Barbara Dolniak, przedstawiciel Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego - Romuald Łanczkowski a także parlamentarzyści: Grzegorz Bierecki – przewodniczący senackiej Komisji Finansów, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Meysztowicz (PO) – przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, poseł Zbigniew Ajchler (PO), poseł Paweł Szramka (Kukiz’15). Przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. Grzegorz Ślusarz oraz prof. Antoni Magdoń - przybyli pogratulować twórcom najlepszych prac badawczych poświęconych spółdzielczości. Obecni byli także samorządowcy, laureaci konkursów spółdzielczych, przedstawiciele spółdzielni różnych branż - czynni zawodowo oraz seniorzy z Klubu Działaczy Spółdzielczych.

Wszystkich zgromadzonych powitał prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Mieczysław Grodzki, przypominając historię spółdzielczego święta i podkreślając że - zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów - spółdzielnie są w stanie zapewnić tysiącom ludzi godną i trwałą pracę, co wyróżnia je na dzisiejszym rynku nastawionym na zysk. W bieżącym roku 100-lecie działalności obchodzi Międzynarodowa Organizacja Pracy, a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy - którego członkiem jest Krajowa Rada Spółdzielcza - włącza się w promocję godnej pracy. Również i my chcemy włączyć się w tę kampanię - podkreślił prezes Zarządu - „Wzrost gospodarczy i godna praca” - jest to też jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Krajowa Rada Spółdzielcza niedawno przystąpiła do grona sygnatariuszy Agendy 2030 i chce realizować te cele, wraz ze wszystkimi polskimi spółdzielniami. Są to m.in.: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, bezpieczeństwo żywności, dobra jakość edukacji, czysta energia. Z naszymi spółdzielniami mamy szansę zmienić świat na lepsze, zgodnie z hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Razem wszystko jest możliwe, dlatego dziękuję za Waszą obecność, za budowanie tego lepszego świata, za tworzenie perspektyw dla członków, pracowników, za inicjatywy i wrażliwość społeczną. (pobierz wystąpienie)

Do godnej pracy nawiązał także prezydent MZS, Ariel Guarco, którego list skierowany do członków Zgromadzenia Ogólnego KRS został odczytany podczas spotkania.

Następnie referat wprowadzający wygłosił dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS. Nawiązał w nim również do problemu pracy: - Dziś, dorobek i bogata tradycje, doświadczenie a przede wszystkim członkowie i pracownicy, są największym kapitałem polskiego ruchu spółdzielczego. Potrzebna jest przychylność zarówno kół politycznych, władz państwowych, jak również społeczeństwa, aby ten kapitał nie został do końca zmarnowany – podkreślił Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS. (pobierz wystąpienie)

Goście uroczystości chętnie dzielili się swoimi refleksjami na temat spółdzielczości i gratulowali jej osiągnięć. Zdzisław Sokal przekazując pozdrowienia od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy podkreślił, że każdy człowiek w przeszłości zapewne miał jakieś spółdzielcze doświadczenie. Wszystko wskazuje na to, że także i przyszłość należeć będzie do ruchu spółdzielczego, który doskonale sprawdził się w momentach kryzysowych dla europejskiej i światowej gospodarki. Dziś to nie maksymalizacja zysku może być receptą na rozwiązanie wielu problemów, ale właśnie spółdzielczość. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP zachęcił też wszystkich spółdzielców do ubiegania się o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak podkreśliła, że głównym atutem spółdzielczości są jej fundamentalne zasady: dobrowolność i odpowiednie zrównoważenie kapitałów. Jednak nawet najlepiej zorganizowane przedsięwzięcie nie ma szans na powodzenie, gdy zabraknie dobrego prawa. Takie spotkania sprzyjają wymianie poglądów i refleksji jak działać, by milionom osób zrzeszonych w spółdzielniach zapewnić dobre warunki funkcjonowania – podkreśliła Pani Marszałek.

Romuald Łanczkowski odczytał list Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Nawiązując do hasła „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” podkreślił, że godna praca jest integralnym elementem godności człowieka. Znalazła orędowników i obrońców w kręgu myślicieli katolickiej nauki społecznej m.in. św. Jana Pawła II, który pracy poświęcił Encyklikę „Laborem Excerens”. (pobierz list)

Senator Grzegorz Bierecki jako praktykujący spółdzielca dodał, że dziś jest dobry moment, by promować wielkie osiągnięcia i tradycję ruchu spółdzielczego, która ma silny etos społeczny i patriotyczny. Spółdzielczość powinna znaleźć się w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzeba jej jednak pomóc rozwinąć skrzydła - ułatwić pozyskiwanie kapitałów, który pozwoliłby m.in. na poprawę wizerunku. Takie ułatwienia mają spółdzielcy na Zachodzie Europy. Ich brak w Polsce to długoletnie zaniedbanie, które powinno być poprawione dzięki życzliwej współpracy wszystkich stron sceny politycznej. - Senacka Komisja Finansów, której przewodniczę, już wkrótce w porozumieniu ze środowiskiem banków spółdzielczych i SKOK-ów zainicjuje seminarium, by zastanawiać się nad tym, jak zmniejszyć biurokratyczne obciążenia, jakie nałożone zostały na spółdzielnie finansowe – powiedział Grzegorz Bierecki.

O Bankach Spółdzielczych mówił także senator Jerzy Chróścikowski, podkreślając, że unifikacja wszystkich podmiotów działających na rynku finansowym doprowadziła do tego, że brakuje instrumentów zachęcających rolników do lokowania swych kapitałów w polskich, lokalnych placówkach. Wszystko zależy od przepisów prawa, które mogą paraliżować rozwój pewnych form. Dotyczy to także grup producentów rolnych, które w formie spółdzielczej - zgodnie z rozwiązaniami Unii Europejskiej - nie mogą korzystać z pewnych udogodnień. Poseł Zbigniew Ajchler również zadał pytanie - czy mamy w Polsce dobre prawo? Odpowiedzią jest m.in. kondycja spółdzielczości rolniczej, która przeżywa trudny okres i jest odcięta od środków europejskich. Poszkodowane są zwłaszcza stare spółdzielnie, z tradycją na rynku, które przecież powinny pracować w coraz lepszych warunkach.

Refleksję nad innym problemem spółdzielczości, jakim jest luka pokoleniowa, podjął prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz, Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Trzeba pamiętać o tym, że nikt się spółdzielcą nie rodzi, spółdzielcę trzeba sobie wychować. Dlatego ważny jest wysiłek włożony w kształcenie młodzieży, ukazywanie jej możliwości jakie dają spółdzielnie. W Rzeszowie, w latach 80. funkcjonował wydział spółdzielczy w ramach Akademii Rolniczej, który dawał ludziom podstawy teoretyczne przyszłej działalności w spółdzielniach. Chcemy do tego wrócić organizując studia podyplomowe i prowadząc badania nad spółdzielczością – powiedział prof. Ślusarz przekazując organizatorom spotkania list gratulacyjny Rektora UR, prof. dr. hab. Sylwestra Czopka. (pobierz list)

Goście Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zaproszeni zostali do uczestnictwa we wręczaniu nagród w konkursach dla liderów ruchu spółdzielczego, które Krajowa Rada Spółdzielcza rozstrzyga co roku z okazji spółdzielczego święta. Już po raz XVI poznaliśmy laureatów konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca”, natomiast swoje XX edycje miały konkursy dla „Menedżerów” i „Prymusów” ruchu spółdzielczego, po raz XIX rozdano statuetki „Lider Spółdzielczości Polskiej”, a po raz IX – najmłodszą z tych nagród, statuetkę „Złoty Laur Spółdzielczości” za działalność społeczno-kulturalną spółdzielni.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej zaprosili wszystkich gości na koncert popularnych warszawskich przebojów w wykonaniu Kameralnego Zespołu Folklorystycznego z Centrum Kultury Wilanów oraz na poczęstunek przygotowany przez Ogólnopolską Spółdzielnię Turystyczną „Gromada”.

Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, poświęcona 150-leciu działalności „Społem”.

 

           

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie