Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

97. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS

25. Międzynarodowy Dzień Spółdzielni ONZ

 

6 lipca 2019 r.

„Spółdzielnie na rzecz godnej pracy”

 

Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 6 lipca, my jako spółdzielnie potwierdzamy nasze zaangażowanie w sprawę godnej pracy.

 

Biorąc pod uwagę coraz większe nierówności w dzisiejszym świecie, coraz powszechniejszą niepewność zatrudnienia i wysoki poziom bezrobocia – zwłaszcza wśród młodzieży – hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2019 „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” ma za cel wesprzeć oenzetowski Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”.

 

By to uczynić łączymy nasze siły z Międzynarodową Organizacją Pracy – MOP – organizacją, z którą pracowaliśmy ręka w rękę od chwili jej powstania i która w tym roku obchodzi swój jubileusz stulecia, kierując wspólnie uwagę na sprawę przyszłości pracy.

 

Ostatnio potwierdziliśmy naszą stuletnią przyjaźń podpisując nowy Protokół Uzgodnień, by wesprzeć współpracę i promować spółdzielnie jako model zrównoważonego biznesu sprzyjającego inkluzywnemu i zrównoważonemu rozwojowi.

 

My sami jako MZS, poprzez naszą „Deklarację o Godnej Pracy i przeciw Szykanowaniu w Miejscu Pracy” zobowiązaliśmy się do „poszanowania, promowania i sumiennego działania w celu wsparcia podstawowych zasad godnej pracy”, z zadowoleniem powitaliśmy również „Deklarację Stulecia MOP” przyjętą w dniu 21 czerwca, która głosi dążenie do „świata wolnego od przemocy i szykanowania” i uznaje w tym rolę spółdzielni oraz gospodarki społecznej i solidarnej.

 

Jako spółdzielnie jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie miejsc pracy bądź stworzenie szans na zatrudnienie dla 10% pracującej ludności świata. Poza tymi liczbami, co potwierdza wiele badań, kryje się fakt, że – w porównaniu z zatrudnieniem w innych sektorach – spółdzielcze miejsca pracy:

 

  • są bardziej trwałe w czasie,
  • mają mniejszy rozziew pomiędzy najniższymi i najwyższymi płacami,
  • są bardziej równomiernie rozrzucone na obszarach wiejskich i miejskich.

 

Druga Międzynarodowa Zasada Spółdzielcza „Demokratycznej kontroli członkowskiej” umożliwia społecznościom wspólne posiadanie spółdzielni i kierowanie nimi poprzez demokratyczną kontrolę, co przyczynia się do inkluzywnego i trwałego wzrostu, gdzie nikt nie będzie pozostawiony na zewnątrz. Jako przedsiębiorstwa ukierunkowane na ludzi i kluczowi gracze w działaniach na rzecz rozwoju, spółdzielnie mają do odegrania ważną rolę w tworzeniu godnych miejsc pracy oraz aktywizacji społecznej i ekonomicznej społeczności lokalnych.

 

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest naszym dniem, podczas którego możemy ukazać całej społeczności międzynarodowej naszą rolę, którą my wszyscy odgrywamy na rzecz stworzenia lepszego świata.

 

Jako ruch mężczyzn i kobiet budujemy bardziej uczciwą gospodarkę – umieszczając na pierwszym miejscu ludzi i ich potrzeby oraz aspiracje. Budujemy społeczeństwo oparte o nasze zasady i wartości tworzenia godnej pracy.

 

Dołączcie wszyscy do nas w dniu 6 lipca 2019 roku, gdy świętujemy przyszłość, w której priorytetami są ludzki rozwój i sprawiedliwość społeczna.

 

Już dzisiaj budujmy przyszłość pracy!

 

Pracy godnej, inkluzywnej i trwałej dla wszystkich.

 

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości!

 

 

Więcej informacji na stronie www.coopsday.coop

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie