narodowypObchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą w dniu 3 lipca br. zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

W uroczystym dyplomie przekazanym KRS w dniu 30 maja br., potwierdzającym Patronat Narodowy, Pan Prezydent zwrócił się do spółdzielców z następującymi słowami:

 

Dla upamiętnienia stulecia powrotu Polski do grona wolnych państw,
w uznaniu dla pracy i dorobku pokoleń polskich spółdzielców
- ich wielkich zasług dla rozwoju gospodarki;
z podziękowaniem dla organizatora obchodów - Krajowej Rady Spółdzielczej;
w przeświadczeniu, że wspólne świętowanie wielkiego narodowego jubileuszu
przyczyni się do podkreślenia roli spółdzielczości
w budowie niepodległej Ojczyzny
oraz do zaprezentowania Państwa obecnych osiągnięć; 

z życzeniami sukcesów w dalszym propagowaniu
postaw obywatelskich i patriotycznych

  Andrzej Duda

 

Na ręce prezesa Zarządu KRS, Mieczysława Grodzkiego, został również skierowany list Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciecha Kolarskiego:

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, dziękuję Panu Prezesowi za skierowanie do Pana Prezydenta zaproszenia do objęcia Patronatu Honorowego nad organizowanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą Obchodami 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 3 lipca 2018 r. w Warszawie.

  Organizowane przez Państwa uroczystości będą z pewnością znakomitą okazją do godnego uczczenia stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej oraz do przypomnienia dokonań wybitnych działaczy spółdzielczych m.in. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz Franciszka Stefczyka. Pragnę poinformować Pana Prezesa o objęciu nad Państwa obchodami Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat ten ustanowiony został przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnianiu oraz upowszechnianiu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków.
Ponadto chciałbym powiadomić o przekazaniu Państwu specjalnego prezydenckiego dyplomu przygotowanego z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Pragnę także wyjaśnić, iż wnioskodawcy, którym udzielono Patronatu Narodowego mogą jednocześnie ubiegać się o patronaty honorowe innych osób i instytucji, a informację o tych patronatach honorowych uwidaczniać obok Patronatu Narodowego Prezydenta RP.

  Życzę Panu Prezesowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów satysfakcji z ich pomyślnego przebiegu oraz sukcesów w dalszej działalności Krajowej Rady Spółdzielczej.

Wojciech Kolarski

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie