J.-L. Bancel - Prezydent Cooperatives Europe

W czerwcu w Strasburgu obradowało Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, najważniejszej organizacji spółdzielczej naszego kontynentu. Bezpośrednio przed Zgromadzeniem, w dniu 6 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Cooperatives Europe, w którym uczestniczył jej polski członek, prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki.

Rada przyjrzała się jeszcze raz dokumentom przygotowanym na Zgromadzenie i przeprowadziła krótką dyskusję nad – zawsze delikatnymi – sprawami finansowymi organizacji. Pozytywnym zaskoczeniem było zakończenie roku 2018 z nadwyżką ponad 60 tys. euro (przy planowanym pierwotnie niewielkim deficycie). Przyczyniła się do tego twarda polityka oszczędności wydatków, zwłaszcza płac, przede wszystkim jednak przejście jednej z pracownic biura na urlop macierzyński. W obecnym roku jednak, chcąc utrzymać, a nawet zwiększyć zakres działalności wobec nowo wybranych władz Unii Europejskiej, przy ograniczonych możliwościach zwiększenia przychodów, trudno oczekiwać równie pozytywnego wyniku. Dobrą wiadomością było też przedłużenie projektu rozwoju międzynarodowego realizowanego w partnerstwie z MZS i Unią Europejską do końca 2020 roku (pierwotnie zakończenie miało nastąpić w pierwszym kwartale) oraz wysoka ocena przez Komisję Europejską dotychczasowych działań, co powinno ułatwić pozyskanie następnego podobnego projektu. Zapewniłoby to organizacji stabilizację finansowa na kolejnych kilka lat – wszystko jednak zależeć będzie od nowego Parlamentu Europejskiego i przyszłej Komisji oraz przyjętych przez nie priorytetów. Prezydent Cooperatives Europe przedstawił także aktualny stan wymiany korespondencji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego w sprawie jego zalecenia włączenia do organów kierowniczych banków spółdzielczych tzw. „niezależnych” członków. Zgodnie z sugestią prezesa M. Grodzkiego podniesioną podczas poprzedniego posiedzenia Rady w Bukareszcie, list z protestem w tej sprawie do przewodniczącego Urzędu José Manuela Campy wysłany został jako wspólne stanowisko prezydentów MZS Ariela Guarco i Cooperatives Europe Jean-Louis Bancela. Otrzymana odpowiedź nie jest w pełni zadowalająca i potwierdza niezrozumienie przez europejskie władze bankowe specyfiki bankowości spółdzielczej. Dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana.

Ariel Guarco - Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
Ariel Guarco - Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

Samo Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe rozpoczęło się wkrótce po zakończeniu posiedzenia Rady. Otworzyli je Robert Herrmann, Przewodniczący Eurometropolii Strasburga, struktury współpracy jednostek terytorialnych Strasburga i gmin położonych wokół niego oraz Ariel Guarco, Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Obydwaj nawiązali do szczególnej historii tego miejsca, leżącego na pograniczu francusko-niemieckim, niegdyś przechodzącego z rąk do rąk i będącego zarzewiem wielu konfliktów, a obecnie będącego jednym z symboli pojednania i europejskiej pokojowej współpracy. Prezydent Guarco podkreślił także rolę Cooperatives Europe w ramach systemu MZS, jako największej i najbardziej aktywnej organizacji regionalnej Związku, a zarazem, jako jedynej posiadającej osobowość prawną i podejmującej samodzielne działania wobec władz Unii Europejskiej.

Najważniejszym punktem tego dnia była konferencja pod hasłem „Jaka będzie Europa jutra? Rola spółdzielni”. Złożyły się na nią trzy sesje z udziałem zaproszonych gości i dyskutantów z sali. W pierwszej, zatytułowanej „Wybory Europejskie 2019 – wyzwania i perspektywy” głównym prelegentem był Sebastien Maillard, dyrektor Europejskiego Instytutu Delorsa, który omówił wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich implikacje – wszystko wskazuje na to, że w miejsce dwóch głównych dotychczas rozgrywających grup politycznych w Parlamencie, Europejskiej Partii Ludowej (chadeków) i socjalistów, pojawi się układ cztero-, a nawet pięciopartyjny ze wzmocnionymi liberałami, Zielonymi i konserwatystami. Redukcji uległa frakcja skrajnej lewicy, urośli w siłę natomiast eurosceptycy. Zmianie ulegnie w związku z tym na pewno kształt Komisji Europejskiej – skonkludował S. Maillard – zaś zebrani zastanawiali się, jaki wpływ będzie to miało na stosunek władz europejskich do spółdzielczości. W drugiej sesji „Jaka przyszłość dla Europy młodego pokolenia?”, główni prelegenci Alfonso Aliberti, jeden z liderów Europejskiego Forum Młodzieży i Vendula Couvreur z czeskiej organizacji promującej demokrację społeczną „Idealiste.cz” dyskutowali o tym, jak przyszłą Europę postrzegają w świetle badań młodzi Europejczycy, co znaczą dla nich ideały współpracy, solidarności, zaangażowania społecznego, czy są szanse, że uznają spółdzielczość za „swój” ruch. Bohaterem trzeciej sesji „Solidarność wobec nacjonalizmu i globalizacji”, był gość honorowy konferencji, znany włoski historyk Andrea Riccardi, były Minister kooperacji, założyciel chrześcijańskiej wspólnoty Sant’Egidio. W błyskotliwym wystąpieniu nawiązywał do ideałów Rewolucji Francuskiej i polskiej „Solidarności”, do myśli Ojców Założycieli Unii i współczesnych filozofów, przestrzegał przed zastąpieniem słynnego hasła Rewolucji „Wolność – Równość – Braterstwo” coraz powszechniejszym „Wolność – Równość – Własność”, podkreślał rolę wartości i zasad spółdzielczych w budowie lepszej Europy przyszłości.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od podsumowania przez prezydenta Cooperatives Europe Jean-Louis Bancela konferencji, a także prowadzonej przez organizację kampanii #CoopsInspireChange („Spółdzielnie inspirują zmianę”) i budowania wśród Eurodeputowanych sieci sprzymierzeńców spółdzielczości #CoopSupporters. Wydaje się, że w nowo wybranym składzie Parlamentu znajdzie się ich spora liczba. J.-L. Bancel podkreślił jednak, że w obecnych realiach nie ma sensu zabiegać o stworzenie formalnej Intergrupy spółdzielczej, bardziej skuteczne będzie zabieganie o aktywizację Intergrupy ekonomii społecznej i wzmocnienie jej zainteresowania spółdzielczością jako głównym filarem ekonomii społecznej. W przeprowadzonej bezpośrednio potem statutowej części Zgromadzenia, między innymi przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 rok, plan pracy i projekt budżetu na rok 2019 oraz udzielono absolutorium członkom Rady. Wyrażono szczególne uznanie dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis, która wraz z doświadczonym, choć bardzo nielicznym i młodym zespołem współpracowników, skutecznie przeprowadziła organizację przez trudny okres, a nawet wypracowała znaczącą nadwyżkę.

W nieoficjalnej części Zgromadzenia uczestników zaproszono na rejs statkiem wycieczkowym po pięknych strasburskich kanałach, w czasie którego zaprezentowano wyroby alzackich spółdzielni winiarskich ze znakomitymi Rieslingiem i Gewurtztraminerem na czele. Zorganizowano także spotkanie w należącej do Uniwersytetu Strasburskiego Szkole Zarządzania, jednej z najlepszych we Francji uczelni tego typu, która zorganizowała dla studentów inkubator przedsiębiorczości, szczególnie ukierunkowany na tworzenie rozwiązań spółdzielczych oraz zaprezentowano trzy z takich powstałych przy jego pomocy spółdzielni studenckich.

Zgromadzenie było też okazją do wielu spotkań i rozmów. Prezes M. Grodzki rozmawiał między innymi z Prezydentami MZS A. Guarco i Cooperatives Europe J.-L. Bancelem o ich wsparciu dla inicjatywy legislacyjnej dotyczącej spółdzielni uczniowskich w Polsce, z delegatami z Ukrainy o możliwej współpracy w zakresie tworzenia spółdzielni rolników w tym kraju, co umożliwia tam nowe ustawodawstwo, a także Edem Mayo z Wielkiej Brytanii, Andreasem Kappesem z Niemiec i Rostislavem Dvorakiem z Czech o przyszłości Europejskiego Domu Spółdzielczego w Brukseli, którego ich organizacje, podobnie jak KRS, również są członkami.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie