Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości. Kongres - zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze - zwoływany jest raz na 4 lata dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego.


Uchwały dotyczące VII Kongresu Spółdzielczości

 

Uchwała nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - zmieniająca uchwałę nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r.

Uchwała nr 12/2020 ZO KRS z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zmiany terminu zwołania VII Kongresu Spółdzielczości - uchylona uchwałą nr 23/2021 ZO KRS z dnia 23.06.2021 r.

Uchwała nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości

Załącznik - Wzór uchwały walnego zgromadzenia / rady nadzorczej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zjazd przedkongresowy - obowiązujący

   


 

VI Kongres Spółdzielczości

 

W dniach 12 - 13 grudnia 2016 r. w Warszawie zebrał się VI Kongres Spółdzielczości. Podczas pierwszego dnia Kongresu dokonano wyboru stuosobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej spośród 531 delegatów przybyłych na Kongres, reprezentujących 15 branż spółdzielczych.

Uchwały VI Kongresu Spółdzielczości
12-13 grudnia 2016 r.
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32  

nr 12 w sprawie w sprawie stanu polskiej spółdzielczości i kierunków jej rozwoju w latach 2016-2020  

nr 13 w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej 

 

 

Informacje o głównych wystąpieniach KRS dotyczących realizacji wniosków VI Kongresu Spółdzielczości
(Uchwała Kongresu nr 12/2016)
 

2019

2018

2017

 


  

V Kongres Spółdzielczości

 

V Kongres Spółdzielczości odbył się w dniach 27-28 listopada w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Spółdzielni Turystycznej „Gromada” w Warszawie. Uczestniczyło w nim blisko 600 delegatów reprezentujących 8 milionów polskich spółdzielców. O randze V Kongresu świadczy obecność kilkunastu posłów i senatorów, przewodniczących klubów parlamentarnych, pięciu ministrów oraz przedstawicieli światowych i europejskich organizacji spółdzielczych. Delegaci wybrali stuosobowe Zgromadzenie Ogólne, które 19 grudnia wybrało swojego przewodniczącego oraz Zarząd KRS i jej Prezesa.

 


Uchwały V Kongresu Spółdzielczości

27 - 28 listopada 2012 r.

Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32

 

nr 12 - w sprawie stanu spółdzielczości w RP i kierunków jej rozwoju w latach 2009 -2013

nr 13 - w sprawie obrony Spółdzielczości Polskiej

nr 14 - w sprawie wsparcia apelu Cooperatives Europe do Komisji Europejskiej o europejską politykę spółdzielczą

nr 15 - w sprawie realizacji wniosków wniesionych do V Kongresu

nr 16 - w sprawie zasad finansowania działalności KRS przez organizacje spółdzielcze w latach 2013-2016

nr 17 - w sprawie APELU do parlamentarzystów RP

 

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP w sprawie budownictwa mieszkaniowego

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP w sprawie mieszkań obciążonych kredytem hipotecznym

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie