INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SPÓŁDZIELCZĄ

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Rada Spółdzielcza z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w formie porady prawnej na przesłane do Krajowej Rady Spółdzielczej zapytanie prawne lub ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy.

Podstawę prawną przetwarzania będzie stanowił obowiązek prawny, umowa o pracę, wyrażona zgoda, uzasadniony interes.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych oraz dostawcom usług prawnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i nadania przesyłki u operatora pocztowego, chyba że dalsze przechowywanie będzie miało uzasadniony i konkretny powód.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami (dane kontaktowe powyżej).

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w przesłanym zapytaniu) – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny albo adres e-mail.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Uchwała nr 20/2021 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Polityki Bezpieczeństwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej - PRZEJDŹ (PDF)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie