Uchwała nr 16/2019

Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 23 kwietnia  2019 r.

w sprawie przyjęcia zmian w treści Polityki Bezpieczeństwa
w Krajowej Radzie Spółdzielczej

 

 

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Monitor Polski z 1996 r. nr 7, poz. 86) oraz § 1 Regulaminu Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,

 

postanawia, że:

 

  1. Wprowadza Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Krajowej Radzie Spółdzielczej z dnia 23 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami.
  2. Jednocześnie uchyla się Politykę bezpieczeństwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej, przyjętą Uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej nr 21/2018 z dnia 15 maja 2018 roku, przy czym pozostają w mocy wydane zgodnie z dotychczasową Polityką bezpieczeństwa w Krajowej Radzie Spółdzielczej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  3. Z treścią Polityki bezpieczeństwa danych osobowych zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Biura Krajowej Rady Spółdzielczej przetwarzający dane osobowe.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W KRAJOWEJ RADZIE SPÓŁDZIELCZEJ

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie