Centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyła się 3 lipca br. w Warszawie w Hotelu „Gromada”. Jak co roku była ona okazją do rozstrzygnięcia ogólnopolskich konkursów dla liderów ruchu spółdzielczego, a także konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone ruchowi spółdzielczemu.

 


Samorządowiec - Spółdzielca

Doroczny konkurs, organizowany od 2004 r. pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest wyrazem uznania dla działaczy samorządowych, radnych, posłów, senatorów i polityków za aktywną i owocną współpracę ze spółdzielniami, wspieranie spółdzielczości, docenianie jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym środowisk lokalnych, podejmowanie wspólnych ze spółdzielcami, działań mających na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie demokracji.


Laureaci 2019

 • Janusz Chudy - Członek Rady Nadzorczej Pszczyńskiej SM
 • Jan Grabowiecki - Członek Rady Miasta Wodzisław Śląski
 • Beata Jóźwiak - Wicestarosta Powiatu Pułtuskiego
 • Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielsko-Biała
 • Józef Kurtycz - wieloletni Członek Rady Miasta Mikołów
 • Mirosław Marek Kuczkowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice
 • Roman Piesiura - Członek Rady Nadzorczej Pszczyńskiej SM
 • Iwona Spychała-Długosz - Wiceburmistrz Miasta Mikołów

 

        


 

Złoty Laur Spółdzielczości

Wyróżnienie ustanowione na mocy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS 11/2010 z 1 lipca 2010 r. Celem przyznawania tego wyróżnienia jest uhonorowanie spółdzielni lub osoby fizycznej za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu życia społeczno-kulturalnego, sponsorowanie kultury i jej twórców, za wspieranie organizacji społecznych oraz klubów sportowych na terenie spółdzielni i w lokalnym środowisku.

Laureaci 2019

 • Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy
 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w Warszawie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
 • Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu

 

    


 

Menedżer - Spółdzielca

Nagroda ustanowiona uchwałą Zarządu KRS nr 549/99 z dnia 15 maja 1999 r. Przyznawane jest corocznie najlepszym spółdzielcom, pełniącym kierownicze stanowiska, za sprawne zarządzenie i szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Laureaci 2019

 • Marian Cieloszyk - Prezes Zarządu „Społem” PSS we Wrześni
 • Wojciech Jaros - Prezes Zarządu Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kolbudach
 • Dariusz Konofalski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Małgorzata Maroszek - Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”
 • Henryk Nalepa - Prezes Zarządu Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Jan Nowacki - Prezes Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Anna Ewa Szczepańska - Zastępca Prezesa Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
 • Krzysztof Teśniarz - Prezes Zarządu Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” - Cepelia
 • Karol Woźniczka - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
 • Roman Wojtas - Prezes Zarządu Pszczynskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

      


 

Lider Spółdzielczości Polskiej

Najwyższe honorowe wyróżnienie spółdzielcze ustanowione Uchwałą Zarządu KRS 25 lutego 2000 r. Przyznawane jest za wybitne zasługi na płaszczyźnie popularyzowania idei i wartości spółdzielczych, za wieloletnią pracę i zasługi dla rozwoju spółdzielczości. Tytuł ten może być przyznawany nie tylko spółdzielcom, ale również politykom, parlamentarzystom, działaczom państwowym, samorządowym, społecznym i gospodarczym.

Laureaci 2019

 • Antoni Tomasz Chełmiński - Prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie
 • Witold Koćwin - Prezes Zarządu Międzybranżowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości z/s w Częstochowie
 • Teresa Kośmicka - Prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma”Skórzewo
 • Krzysztof Moczulski - Prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”
 • Maria Wawrzaszek-Gruszka – Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik” w Zamościu

 

      


 

Prymus

Wyróżnienie ustanowione przez KRS w 1999 r. Przyznawane jest corocznie spółdzielcom bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i pełnioną
funkcję, za szczególne osiągnięcia i wieloletnią wzorową pracę.

Laureaci 2019

 • Beata Czaja - Pełnomocnik Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Grzegorz Jan Oracz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Izabela Pakuła - Z-ca Prezesa Zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Gabriela Stankowska - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy Handlowo - Usługowej „Ge-Sa” w Piekarach Śląskich

 

 


 

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku ma na celu promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Laureaci 2019 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia
dr hab. Aneta Suchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę badawczą: Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland

Nagroda II Stopnia 
dr Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za cykl 3 artykułów:
Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce
Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas
Social entrepreneurship vs free market. Typology (of lack) of cooperation between social economy entities and enterprises

Wyróżnienie
dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, za artykuł: Legal regulation of auditing associations of cooperatives – selected aspects

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia
Michał Marciniak, Uniwersytet Rzeszowski, za pracę licencjacką pt. Historia powstania oraz możliwości rozwoju Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bukowsku

Nagroda II Stopnia
Natalia Franas, Uniwersytet Łódzki, za pracę licencjacką pt. Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych

5 równorzędnych Wyróżnień:
- Joanna Maria Tobijas, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę licencjacką pt. Ocena sytuacji finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich 
- Patrycja Harasim, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
- Milena Chebdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
- Mateusz Gesek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
- Olga Anna Gruszczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, za pracę licencjacką pt. Analiza finansowa Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie a sektor bankowości spółdzielczej

 

      

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie