Prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki złożył osobiste podziękowania Marszałkowi Senatu RP, prof. Tomaszowi Grodzkiemu za liczne wyrazy poparcia dla rozwoju spółdzielczości, jakim Senatorowie RP dali wyraz w ubiegłym roku. Spotkanie, które odbyło się w gabinecie Marszałka Senatu RP w dniu 10 lutego br., może stać się wstępem do bliższej współpracy KRS z wyższą izbą parlamentu, jak już niejednokrotnie się okazywało - przyjazną ruchowi spółdzielczemu.

Również Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki, wielokrotnie współpracował ze spółdzielniami, gdyż jego działalność zawodowa nie ograniczała się wyłącznie do praktyki medycznej i akademickiej. Udzielał się także społecznie, pełniąc funkcję radnego w rodzinnym Szczecinie. Za wspieranie rozwoju regionu w 2002 roku został uhonorowany przez władze miejskie tytułem „Ambasador Szczecina”. Problemy spółdzielczości nie są mu obce, zna też wiele spółdzielni z terenu Szczecina, np. PSS „Społem” i Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb”, która zlokalizowana jest w niedalekim sąsiedztwie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (Arkońska - Zdunowo). W szpitalu tym Pan Marszałek był ordynatorem i przez lata prowadził praktykę medyczną. Wielu lekarzy, personel medyczny oraz pracownicy tej placówki od lat są członkami i mieszkańcami Spółdzielni  Mieszkaniowej „Dąb” ze względu na dogodny dojazd do pracy. Przy okazji należy przypomnieć, że stworzona w tym szpitalu Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM z Pododdziałem Transplantacji Płuc jest jednym z dwóch ośrodków w kraju, w których wykonuje się operację przeszczepu płuc. W 2011 r. zespół pod kierownictwem prof. Tomasza Grodzkiego dokonał tam pierwszego udanego przeszczepu w woj. zachodniopomorskim.

Marszałek Senatu RP zainteresował się działaniami podejmowanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą, m.in. Konkursem na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. W rozmowie podkreślił, że tego typu inicjatywy mają ogromne znaczenie dla promowania wartości spółdzielczych i zapewniania im dalszego rozwoju. Także planowana konferencja naukowa poświęcona setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach to ważne wydarzenie, które powinno odbyć się niezwłocznie po zakończeniu okresu pandemii. Prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, podziękował za te słowa, przekazując Marszałkowi wydany z okazji jubileuszu pamiątkowy medal oraz reprint książki „Ustawa o spółdzielniach wraz z przepisami wykonawczymi” wydanej w Krakowie w 1921 roku. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości.      

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie