Trwa nabór prac do XVIII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2021 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 15 maja 2022 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Badawczy

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

REGULAMIN

Zał. 1 OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych

Zał. 2 OŚWIADCZENIE dot. innych konkursów

 

Organizatorem Konkursu jest Krajowa Rada Spółdzielcza. Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

• za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,

• za pracę doktorską lub habilitacyjną,

• za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

 

Prace winny przedstawiać:

• walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej,

• współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

 

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są:

• uczelnie wyższe,

• instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze,

• spółdzielcze związki rewizyjne,

• spółdzielnie.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

W dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Archiwum KRS będzie nieczynne.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie