Trwa nabór prac do XVII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2020 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 15 maja 2021 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych 

 

Organizatorem Konkursu jest Krajowa Rada Spółdzielcza. Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

• za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,

• za pracę doktorską lub habilitacyjną,

• za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

 

Prace winny przedstawiać:

• walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej,

• współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

 

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są:

• uczelnie wyższe,

• instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze,

• spółdzielcze związki rewizyjne,

• spółdzielnie.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie