KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR 2023-2027. Przekazując stanowiska KRS dokonała konsultacji z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

Opracowywany Plan Strategiczny WPR będzie kluczowym dokumentem dla rozwoju rolnictwa. Analizując jego treść stwierdzamy, że w zbyt małym stopniu zawiera on rozwiązania dla wspólnego działania rolników na rynku - co jest kluczowe dla poprawy dochodów z działalności rolniczej - oraz wspólnego funkcjonowania mieszkańców wsi. Propozycje rozwiązań w tym zakresie KRS przekazała do MRiRW. W krajach Zachodniej Europy funkcje te realizują gównie spółdzielnie rolnicze mające obecnie najczęściej status organizacji producentów, a także ich zrzeszenia - zgodnie z art. 152 i dalsze Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, oraz rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, spółdzielnie zaopatrzeniowe i usługowe dla mieszkańców wsi, spółdzielnie energetyczne, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027, wraz z przekazaniem wnioskowanych rozwiązań w tym zakresie - PRZEJDŹ (PDF)

Wystąpienia i inicjatywy KRS dotyczące spółdzielczości dostępne są pod adresem: https://krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie