KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR 2023-2027. Przekazując stanowiska KRS dokonała konsultacji z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

Opracowywany Plan Strategiczny WPR będzie kluczowym dokumentem dla rozwoju rolnictwa. Analizując jego treść stwierdzamy, że w zbyt małym stopniu zawiera on rozwiązania dla wspólnego działania rolników na rynku - co jest kluczowe dla poprawy dochodów z działalności rolniczej - oraz wspólnego funkcjonowania mieszkańców wsi. Propozycje rozwiązań w tym zakresie KRS przekazała do MRiRW. W krajach Zachodniej Europy funkcje te realizują gównie spółdzielnie rolnicze mające obecnie najczęściej status organizacji producentów, a także ich zrzeszenia - zgodnie z art. 152 i dalsze Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, oraz rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, spółdzielnie zaopatrzeniowe i usługowe dla mieszkańców wsi, spółdzielnie energetyczne, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027, wraz z przekazaniem wnioskowanych rozwiązań w tym zakresie - PRZEJDŹ (PDF)

Wystąpienia i inicjatywy KRS dotyczące spółdzielczości dostępne są pod adresem: https://krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie