Szanowna Pani / Szanowny Pan

Prezes Zarządu

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 wszyscy –

 

W związku z Uchwałą nr 27/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 6 grudnia 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VII Kongres Spółdzielczości oraz stwierdzenia nieważności Zjazdu Przedkongresowego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 26 października 2023 r., serdecznie zapraszamy Przedstawiciela Państwa Spółdzielni/Związku Rewizyjnego do udziału w:

Zjeździe  Przedkongresowym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

który odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 r,  o godz. 11.00

w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, ul. Jasna 1.

 

Spółdzielnia/Związek może być reprezentowana/reprezentowany na Zjedzie Przedkongresowym przez jednego Przedstawiciela. W celu wzięcia udziału w Zjedzie Przedkongresowym, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie/Zjazd Delegatów, jeśli statut spółdzielni/związku tak stanowi, dokonuje wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy spośród członków spółdzielni lub w przypadku spółdzielczego związku rewizyjnego spośród członków spółdzielni zrzeszonych w tym związku (w treści uchwały należy podać nr członkowski wybranej osoby zgodnie ze wzorem uchwały, który przesyłamy w załączeniu). Dokument ten powinien być także potwierdzony „za zgodność” przez osoby reprezentujące Spółdzielnię/Związek na zewnątrz, zgodnie z wymogami statutu. Podjęte wcześniej Uchwały są nadal wiążące, jeśli spełniają w/w wymogi.

Ze względów organizacyjnych, tj. celem sporządzenia listy osób biorących udział w Zjeździe Przedkongresowym, scan dokumentu prosimy przesłać niezwłocznie e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a jej oryginał najpóźniej do dnia 28 grudnia 2023 r. na adres:

Krajowa Rada Spółdzielcza

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

z dopiskiem „Zjazd Przedkongresowy RSP”

Oryginał Uchwały, o którym mowa, może być również  dostarczony organizatorowi Zjazdu przez Państwa Przedstawiciela w dniu jego odbycia, pod warunkiem jednak wcześniejszego przesłania jego scanu drogą elektroniczną.

Wybranych na Zjeździe Przedkongresowym 50 Delegatów weźmie udział w VII Kongresie Spółdzielczości w dniach 22-23 stycznia 2024 r. Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Dokona on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju oraz dokona wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:

 

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,

3. Przyjęcie regulaminu obrad,

4. Wybór prezydium Zjazdu,

5. Powołanie Komisji Zjazdu:

  • mandatowej,
  • uchwał i wniosków,
  • wyborczej,
  • skrutacyjnej,

6. Prezentacja tez dotyczących stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju,

7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,

8. Dyskusja,

9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

10. Sprawy wniesione,

11. Ogłoszenie wyników wyborów,

12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,

13. Zakończenie obrad.

 

Poniżej niniejszego zawiadomienia odnajdą Państwo załączone następujące dokumenty:

·         Informację o warunkach udziału w VII Kongresie Spółdzielczości,

·         Wzór uchwały RN/WZ w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy,

·         Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego zwołanego w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,

·         Projekt „Tez Programowych na VII Kongres Spółdzielczości”.

Pozostałe informacje o Kongresie odnajdą Państwo na stronie https://krs.org.pl/krs/organy-krajowej-rady-spoldzielczej/kongres-spodzielczoci

Liczymy na Państwa udział w tym ważnym dla rozwoju spółdzielczości polskiej spotkaniu. KRS od wielu lat aktywnie uczestniczy w rozwijaniu i promowaniu spółdzielczości poprzez prowadzenie szkoleń, doradztwa, działalność publikacyjną oraz przekazywanie stanowisk i opinii kierowanych do centralnych władz państwowych. Dotyczy to również branży spółdzielczej, którą Państwo reprezentują. Zjazd Przedkongresowy będzie więc dobrą okazją, aby te tematy podjąć na nowo i dokonać ich podsumowania.

Zapraszamy Państwa do udziału oraz zgłoszenia Przedstawiciela Państwa Spółdzielni/Związku na Zjazd Przedkongresowy.

 

Załączniki:

Informacja o warunkach udziału wybranych na Zjeździe Przedkongresowym Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w VII Kongresie Spółdzielczości

Wzór uchwały RN/WZ w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy

Wzór uchwały RN/WZ w sprawie wyboru Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy - plik edytowalny

Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego zwołanego w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości

Projekt „Tez Programowych na VII Kongres Spółdzielczości"

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie