W celu pomocy w rozwoju spółdzielni uczniowskich powołana została w 1991 r. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. W 2004 r. uzyskała ona status organizacji pożytku publicznego. Krajowa Rada Spółdzielcza wspiera organizacyjnie i ekonomicznie działalność statutową Fundacji.

 

 

II Kongres Polskiej Spółdzielczości Uczniowskiej

 

Kongres Spółdzielczości UczniowskiejW dniach 31 maja - 1 czerwca 2014 r. odbył się II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej. Organizatorami była Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Krajowa Rada Spółdzielcza. Honorowy Patronat nad Kongresem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki. W Kongresie uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli prawie 30 spółdzielni uczniowskich z całego kraju, najmłodszy uczestnik miał 12 lat.

Obrady prowadzili młodzi spółdzielcy: Karolina Ropiak z Ostrołęki i Dominik Gwóźdź z Krakowa. Przywitali oni swoje koleżanki i kolegów przybyłych na Kongres z całej Polski, ich opiekunów oraz gości, wśród których byli: prof. Jerzy Żyżyński - poseł na Sejm RP, Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, a także dr Jerzy Jankowski - przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Alfred Domagalski - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Stanisław Śledziewski - wiceprezes Zarządu KRS.

 

Młodzi spółdzielcy przedstawili swój dorobek w kilku prezentacjach, a ich opiekunowie mówili o doświadczeniach związanych z prowadzeniem spółdzielni. Były to: krakowski "Rokefeller", SU "Dziupla" działająca w Kielcach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, SU "Plastuś" przy Zespole Szkół w Choczni, która może poszczycić się prawie 70-letnią tradycją, dwie spółdzielnie uczniowskie o tej samej nazwie "Jutrzenka" z Dębicy i z SP w Kobiórze oraz SU "Ekonomik" z Ostrołęki.

Po obiedzie, uczestnicy Kongresu mieli okazję zwiedzić Zamek Królewski w Warszawie. Był to piękny upominek organizatorów i sponsorów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wieczorem zostali zaproszeni do udziału w warsztacie organizowanym przez Fundację "Będę kim zechcę" poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu (Co to jest CSR?) oraz w grze strategicznej o charakterze ekonomicznym "Chłopska szkoła biznesu" przygotowanej przez krakowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Część uczestników mogła sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w pisemnej części III Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. Opiekunowie uczestniczyli natomiast w warsztacie "Jak prowadzić edukację ekonomiczną?" przygotowanym również przez Fundację "Będę kim zechce" i Spółdzielnię Doradców Kredytowych grupy ANG.

 

W drugim dniu Kongresu odbyły się ustne finały Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. Trzy czołowe miejsca zajęły dziewczęta: Agata Miazga z SU "Libra" w Stasiówce, Gabriela Wodzień z SU "Krokus" w Zawadziu i Karolina Ropiak z SU "Ekonomik" w Ostrołęce. Delegaci na Kongres, reprezentujący 5 000 Spółdzielni Uczniowskich przyjęli uchwałę, w której podkreślono potrzebę popularyzacji i rozwoju spółdzielczości uczniowskiej oraz potrzebę uregulowania ich statusu. Postulowano również szerszy udział młodych spółdzielców w pracach Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. 

 

Prezydium Kongresu:

przewodniczący: Dominik Gwóźdź
sekretarz: Klaudia Krasna
członkowie: Karolina Ropiak, Grzegorz Szczudło, Agata Walytek i Gabriela Czaja

Komisja Uchwał i Wniosków: Klaudia Górska, Julia Kielijan, Martyna Łakoma, Klaudia Plech, Justyna Dziedzic

 


 

     

 

Finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości

Celem olimpiady było wyłonienie uczniów z szeroką wiedzą na temat spółdzielczości, prawnych uwarunkowań zakładania i funkcjonowania spółdzielni uczniowskich, zagadnień z zakresu międzynarodowego ruchu spółdzielczego oraz spółdzielczości bankowej. Drogą eliminacji regionalnych do finału zakwalifikowało się 13 uczniów, którzy w pierwszy dzień kongresu wzięli udział w pisemnej części Olimpiady:

 1. Julia Ciołek - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Sosnowcu
 2. Izabela Czaja - Publiczne Gimnazjum w Nagawczynie (Dębica)
 3. Katarzyna Dzieżyk - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
 4. Dominik Gwóźdź - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
 5. Julia Kielijan - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Sosnowcu
 6. Agata Miazga - Publiczne Gimnazjum w Stasiówce (Dębica)
 7. Joanna Momot - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Podolszu - Zator
 8. Karolina Ropiak - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
 9. Karolina Ruszczyk - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce  
 10. Agata Walytek - Szkoła Podstawowa Nr 15 w Sosnowcu
 11. Gabriela Wodzień - Zespół Szkół Gimnazjalnych w Zawadzie
 12. Anna Worytko - Gimnazjum w Zakrzowie
 13. Justyna Żmija - Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach 

  Do kolejnego etapu Komisja zakwalifikowała 6 z nich i drugiego dnia przystąpiły do egzaminu ustnego. Pozwolił on wyłonić najlepszych: I miejsce - Agata Miazga, II miejsce - Gabriela Wodzień, III miejsce - Karolina Ropiak. Kolejne miejsca zajęły: Izabela Czaja, Karolina Ruszczyk i Joanna Momot.

W uznaniu dla wiedzy i zainteresowań najmłodszych spółdzielców, organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkie uczestniczki Finału. Gratulacje przekazał im również obecny na uroczystości minister Tadeusz Sławecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

Sponsorami upominków byli:

 • Krajowa Rada Spółdzielcza
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.
 • Spółdzielnia Doradców Kredytowych ANG
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców „Śródmieście”
 • Spółdzielczy Związek Rewizyjny Spółdzielni CEPELIA
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 • Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka;
 • Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
 • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mleczarskich
 • Katarzyna Kazimierska - pełnomocnik KRS na woj. lubelskie
 • Aleksander Nikołajuk - pełnomocnik KRS na woj. podlaskie
 • Franciszek Pawłowski - pełnomocnik KRS na woj. warmińsko-mazurskie
 • Artur Nycz - pełnomocnik KRS na woj. zachodniopomorskie
 • Marian Frąckiewicz - pełnomocnik KRS na woj. kujawsko-pomorskie
 • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska


Sponsorom serdecznie dziękujemy.

 


 

Międzynarodowa Konferencja Spółdzielczości Uczniowskiej

 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji, w środku - Felice ScalviniW dniach 22 i 23 października 2010 r. - w 110 rocznicę powstania pierwszej Spółdzielni Uczniowskiej na ziemiach polskich - została zorganizowana w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Spółdzielczości Uczniowskiej. Organizatorami byli: Krajowa Rada Spółdzielcza i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej przy udziale Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy. Celem Konferencji było zapoznanie jej uczestników z ponad 110 letnią historią i tradycją działania spółdzielni uczniowskich na ziemiach polskich oraz zaprezentowanie aktualnego stanu, osiągnięć i problemów dotyczących polskiej spółdzielczości uczniowskiej na tle międzynarodowych organizacji spółdzielczych. W Konferencji uczestniczyło ponad 150 osób. Międzynarodowa Konferencja Spółdzielczości Uczniowskiej została objęta Patronatem honorowym przez:

 • Jolantę Fedak - Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Katarzynę Hall - Ministra Edukacji Narodowej,
 • Waldemara Pawlaka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki,
 • Marka Nawarę - Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa.
 • Międzynarodowy Związek Spółdzielczy reprezentował wiceprezydent, Felice Scalvini, współprzewodniczący Cooperatives Europe.

Obecni byli również przedstawiciele ruchu spółdzielczego m.in. z:

 • Wielkiej Brytanii - Julie Thorpe i Greg Barnes reprezentujący Co-operative College (College Spółdzielczy)
 • Francji - Yves Potel i Stéphena Calella reprezentujący Office Central de la Ecole (Centralne Biuro Spółdzielczości Szkolnej)
 • Włoch - Doriana Togni reprezentująca FederCultura Tursmo Sport/Confcooperative (Federację Spółdzielni Kulturalnych, Turystycznych i Sportowych)
 • Malty - Emanuel Zahra reprezentujący Co-operatives Board (Radę Spółdzielczą)
 • Malezji - Mdm. Armi Hj. Zainudin reprezentująca Angkasa (Centralna organizacja spółdzielcza w Malezji).

  


 I Kongres Polskiej Spółdzielczości Uczniowskiej

 

W ramach realizacji postanowień uchwały  IV Kongresu Spółdzielczości w sprawie stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju, w dniach 16-17 października 2009 r. w Miedzeszynie odbył się I Kongres Polskiej Spółdzielczości Uczniowskiej. Jego organizatorami byli: Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Ogólnopolska Rada Spółdzielczości Uczniowskiej. Patronat nad Kongresem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Stefczyka oraz Krajowa Rada Spółdzielcza. Celem Kongresu było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć, oraz problemów związanych z bieżącą działalnością spółdzielni uczniowskich. W obradach udział wzięło ponad 120 przedstawicieli Spółdzielni Uczniowskich z całego kraju oraz zaproszeni goście. Obrady I Kongresu Polskiej Spółdzielczości Uczniowskiej zakończone zostały podjęciem Uchwały Nr 1/2009 z dnia 17 października 2009 r. w sprawie kierunków działania spółdzielczości uczniowskiej. 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie