Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

Jak co roku do poprowadzenia Sejmiku zaproszeni zostali uczniowie - tym razem byli to Anna GracaAdrian Sordyl - członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „PLASTUŚ” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni, którym z ramienia ZLSP towarzyszyła Paulina Kostrzewa. Hymn spółdzielczy wykonała natomiast młodzież ze Spółdzielni Uczniowskiej „DZIUPLA” z Kielc. 

Zebranych powitał przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Zdzisław Zatorski. Przedstawiono porządek obrad, odczytano nadesłane listy gratulacyjne, a następnie Anita Strzebońska, członek Zarządu FRSU, wygłosiła referat Spółdzielnie uczniowskie uczą ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Zwróciła w nim uwagę na zmieniające się w ostatnich latach priorytety, zadania i cele SU oraz to, jak ważne jest rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych i społecznych młodzieży.

Prezes Zarządu FRSU, Anna Bulka w swoim wystąpieniu skupiła się na działaniach realizowanych na rzecz SU w 2019 roku. Podkreśliła, że bardzo ważną rolę odegrali w nich partnerzy wspierający młodych spółdzielców m.in. w staraniach o stworzenie przepisów prowadzących do łatwiejszego prowadzenia działalności w tych spółdzielniach. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

- Krajowa Rada Spółdzielcza stawia sobie za jeden z ważniejszych celów wspieranie spółdzielczości uczniowskiej - podkreślił dr inż. Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu KRS. - Dziękuję Państwu, że pomimo tak trudnych warunków, przy braku odpowiednich ram prawnych, nie tracą Państwo zapału do prowadzenia spółdzielni - co jest tylko świadectwem żywotności tej idei, o ponad 100 letniej tradycji. Krajowa Rada Spółdzielcza zawsze będzie służyć wsparciem w eliminowaniu przeszkód na drodze do pełnego rozwoju spółdzielczości w szkołach.

Następnie prezes Zarządu ZLSP, Janusz Paszkowski, przybliżył zebranym plany Związku na udział w projektach realizowanych na rzecz młodzieży szkolnej we współpracy europejskimi organizacjami spółdzielczymi. Po nim dr  Ryszard Nowak mówił o działaniach Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, zapraszając wszystkich na organizowany 5 grudnia br. kongres Ruchu Spółdzielców.

Po wręczeniu konkursowych nagród, gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas na prezentacje trzech spółdzielni uczniowskich. Jako pierwsza wystąpiła SU „MODRAczeK” z Olsztyna, prowadząca w swojej szkole sklepik, akcje czyszczenia dywanów i różne inne działania. Niepełnosprawni uczniowie tej szkoły mimo problemów zdrowotnych są bardzo zaangażowani w prowadzenie Spółdzielni, co daje im wiele satysfakcji. Podobnie dzieje się w warszawskiej SU „PYCHOTKA” - jej główną działalnością jest prowadzenie sklepiku uczniowskiego i organizacja różnych wydarzeń szkolnych  (mikołajki, akcje charytatywne czy sprzątanie świata) ale i spółdzielczych. Prace wykonywane na zajęciach warsztatowych młodzież sprzedaje na kiermaszach „Cepelii”, prezentowała je także podczas konferencji z okazji 150-lecia „Społem”. Spółdzielnia działa pod patronatem „Społem” WSS Śródmieście. Trzecią spółdzielnią była SU „PTAKU” z Częstochowy promująca ekologię i dbałość o środowisko. Młodzi spółdzielcy są bardzo pochłonięci realizowanymi zadaniami, ale pomagają także najmłodszym uczniom szkoły poznać, jak dbać o naszą planetę.

Każdy Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej jest okazją, by uhonorować młodzież i jej opiekunów za pracę, pomysłowość i energię włożoną w działanie. W tym roku FRSU postanowiła po raz pierwszy wręczyć wyróżnienie Spółdzielnia Uczniowska na szóstkę tym spółdzielniom, które od lat z powodzeniem prowadzą swoją działalność. Fundacja - na wniosek terenowych i wojewódzkich Rad SU - przyznała je czterem spółdzielniom:

  • SU „PINGWINEK” z Katowic,
  • SU „ŁAKOMCZUCH” z Sosnowca,
  • SU „DZIUPLA” z Kielc,
  • SU „PLASTUŚ” z Choczni.

Natomiast długą tradycję ma Konkurs na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej.

W tym roku laureatami w kategorii SU zaawansowanych zostali:

I miejsce - SU „SZAROTKA” w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

II miejsce - SU „KARMELKA” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie,

III miejsce - SU „EKONOMIK” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce.

Laureaci w kategorii początkujących SU:

I miejsce - SU „PTAKU” w Szkole Podstawowej Nr 33 w Częstochowie,

II miejsce - SU „PYCHOTKA” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie,

III miejsce - SU „MODRACZEK” w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Puchary i dyplomy wręczył prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki wraz z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS, Januszem Paszkowskim. Należy też wspomnieć, że w kategorii spółdzielni zaawansowanych została również wyróżniona SU „VZÓR” z Poznania. Niestety, jej przedstawiciele nie mogli uczestniczyć tego dnia w Sejmiku i osobiście odebrać nagrody oraz dyplomu.

Na zakończenie spotkania głos zabrała prezes FRSU, Anna Bulka, dziękując wszystkim za poświęcony czas i obecność w tym ważnym dla młodzieży dniu. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia: przybyłym na Sejmik przyjaciołom spółdzielni uczniowskich, dziennikarzom i sponsorom. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych spółdzielni uczniowskich a także wystawa, przygotowana przez Spółdzielnię „Ogniwo” i Spółdzielnię Socjalną „Gęstwa”, Margines, Sabotaż i Ogniwo czyli: co robią spółdzielnie pracy?   

 

Prezentacje spółdzielni uczniowskich:

- SU „MODRAczeK” (pobierz PDF)

- SU „PYCHOTKA” (pobierz PDF)

- SU „PTAKU” (pobierz PDF)

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie