XX Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska

 

 

 

XX Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy-Zdroju odbył się w dniach 20-22 września. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Miasta Polanica Zdrój oraz Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Krajowa Rada Spółdzielcza była głównym organizatorem imprezy, której realizację jak co roku powierzono Teatrowi Zdrojowemu im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju.

Festiwal ma charakter konkursu – w tym roku wzięło w nim udział 18 zespołów. Nad oceną czuwało Jury pod przewodnictwem Jana Karpiela-Bułecki, znawcy folkloru, animatora kultury, muzyka i gawędziarza. W koncertach uczestniczyli liczni goście: Jarosław Kresa - Wicewojewoda Dolnośląski, przedstawiciele organizacji spółdzielczych m.in. Piotr Huzior – pełnomocnik regionalny KRS na woj. małopolskie, Waldemar Witkowski – pełnomocnik KRS na woj. wielkopolskie i Henryk Tchórzewski – pełnomocnik KRS na woj. opolskie, przedstawiciele samorządu wiceburmistrz Agata Winnicka, przewodnicząca Rady Miasta Marlena Runiewicz-Wac oraz przewodnicząca Komisji Kultury Edukacji Sportu i Turystyki Anna Walczuk. Rolę gospodarza pełnili organizatorzy: Mieczysław Grodzki, prezes Zarządu KRS oraz Justyna Kuban – dyrektor Teatru Zdrojowego.

 

    

Protokół jury

XX Międzynarodowego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” 2019

 

Jury w składzie: Jan Karpiel-Bułecka - przewodniczący, Justyna Kuban, Żaneta Żardecka, Józef Gawlik podkreśla znaczenie Festiwalu „Tęcza Polska” w kultywowaniu tradycji i podtrzymywaniu wartości i treści kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów i twórców Festiwal „Tęcza Polska”, przez 20 lat swojego istnienia, stał się niezwykle ważnym miejscem spotkania z autentyczną twórczością artystyczną, a Polanica-Zdrój istotnym miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego.

 

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 18 zespołów, Jury postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

 

WYRÓŻNIENIA

- Nagroda Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Miasta Stołecznego Warszawy - Zespół Śpiewaczy Karolinki (Czerwionka Leszczyny, woj. śląskie)

- Nagroda Banku Spółdzielczego w Piasecznie - Zespół Mała Tęcza (Olbrachtów, woj. lubuskie)

- Puchar Wojewody Dolnośląskiego - zespół Złote Dzieci (Legnica, woj. dolnośląskie)

- Puchar Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej - Wręczynki (Wręczyca Wielka, woj. śląskie)

- Puchar Przewodniczącego Jury, za kontynuację tradycji zapomnianego regionu - Grupa Śpiewacza Babiogórzanie (Maków Podhalański, woj. małopolskie)

- Puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS - Zespół Kotlina (Osiek, woj. małopolskie)

- Puchar Burmistrza Polanicy-Zdroju - Zespół Radosna (Warszawa, woj. mazowieckie)

 

III NAGRODA

Zespół Regionalny Sądeczanie (Nowy Sącz, woj. małopolskie)

Zespół Śpiewaczy Tęcza (Lesznowola, woj. mazowieckie)

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska (Rajcza, woj. śląskie)

 

II NAGRODA

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wilamowice (Wilamowice, woj. śląskie)

 

I NAGRODA

Zespół Ludowy Sonina (Łańcut, woj. podkarpackie)

 

JURY:

Jan Karpiel-Bułecka - przewodniczący, Józef Gawlik, Żaneta Żardecka, Justyna Kuban

Polanica-Zdrój, 22.09.2019

 

Film z XX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”:

 

 

 

 

XIX Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska"

 

pol20181

Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" już po raz XIX odbył się w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju. Wzięło w nim udział 24 wykonawców, którym patronowały rozmaite branże spółdzielcze. Honorowy patronat nad Festiwalem obięło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Polanicy-Zdrój oraz Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

 

 

pol20184W dniach 28-30 września do Polanicy Zdroju przyjechało ok 500 wykonawców reprezentujących bogatą panoramę regionalną Polski, wystąpił też zespół z Wiercieliszek na Grodzieńszczyźnie (Białoruś). Wszystkim zespołom patronowały organizacje spółdzielcze - od kółek rolniczych po spółdzielnie mieszkaniowe. Ponieważ Festiwal ma formułę konkursową dwa pierwsze dni (piątek i sobota) upłynęły na przesluchaniach zespołów, natomiast w niedzielę 30 września odbył się koncert finałowy, podczas którego krótkie występy dało 10 zespołów. 

Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej - inicjatora i głównego organizatora imprezy - towarzyszyli festiwalowym prezentacjom. W otwarciu Festiwalu uczestniczył Tadeusz Derenowski, pełnomocnik KRS na woj. dolnośląskie. Na koncercie finałowym obecny był prezes Zarządu KRS, dr inż Mieczysław Grodzki oraz przedstawiciele Zgromadzenia Ogólnego KRS - Piotr Huzior (prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka) i Tadeusz Libor (wiceprzewodniczący Komisji Samorządu i Promocji KRS oraz prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu). Miasto Polanica-Zdrój, które było współorganizatorem Festiwalu, reprezentowali: burmistrz Jerzy Terlecki i wiceprzewodniczący Rady Miasta Mateusz Jelin. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę przedstawiciele samorządu i instytucji miejskich zostali uhonorowani przez prezesa Zarządu KRS medalem jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Otrzymali go: burmistrz Jerzy Terlecki, przewodniczący Rady Miasta Roman Szymański oraz dyrektor Teatru Zdrojowego, Justyna Kuban. W organizację Festiwalu od dwóch lat aktywnie włącza się także Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy. W tym roku dzięki wsparciu burmistrza Ludwika Rakowskiego w Polanicy po raz kolejny zaprezentował się zespół Folklorystyczny Centrum Kultury Wilanów wraz z dyrektorem Centrum, Robertem Woźniakiem. Burmistrz Wilanowa ufundował także nagrodę specjalną - szablę dla wyróżniającego się zespołu. 

pol20185Tegoroczne prezentacje przyniosły kilka zaskakujących odkryć i wniosków. Pierwszym jest niespodziewana frekwencja zesołów, która świadczy o rosnącej popularności spółdzielczego Festiwalu i zjawiska amatorskiej twórczości w ogóle. Wiele zespołów legitymowało się kilkuletnią zaledwie metryką, w znanych już i zasłużonych zespołach było więcej młodych tancerzy i śpiewaków.


Galeria zdjęć z Festiwalu na profilu FB Miesięcznika Spółdzielczego Tęcza Polska  


Niektórych wykonawców mieliśmy okazję usłyszeć po raz pierwszy - np. Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, zwycięzców tegorocznej "Tęczy Polskiej", którzy zaprezentowali piękne tańce z regionu Spisza. Wspaniały występ dał Zespół Ludowy "Wspomnienie" z wyróżniającą się kapelą ludową, w której na akordeonie grał Józef Kowalczyk, a na bębenku Bogdan Stankiewicz. Do twórców autentycznego folkloru zaliczyć można także wielokrotnie nagradzanego na festiwalu akordeonistę, Stanisława Wodnickiego z Katowic, który przygrywał w obrzędzie dożynkowym zagłębiowskim "Rogozankom", ale dał też wspaniały popis solowy. Najwięcej entuzjazmu wzbudziały jak zwykle zespoły pieśni i tańca, spośród których wiele już mogśliśmy oglądać w przeszłości na deskach Teatru Zdrojowego. Podkarpacki program zaprezentowała "Kotlina", kurpiowski - "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca, nie zabrakło "Sądeczan", którzy w tym roku obchodzą jubileusz 55-lecia działalności i są ulubieńcami polanickiej publiczności. Tradycyjnie w sobotnie popołudnie wszyscy uczestnicy Festiwalu wyruszyli z muzyką i śpiewem w barwnym korowodzie po polanickim deptaku.   

 

Zwycięzcy XIX Festiwalu "Tęcza Polska"

Jury w składzie: Jan Karpiel-Bułecka - przewodniczący oraz Justyna Kuban, Ewa Miś-Krzemińska, Żaneta Żardecka, po obejrzeniu i wysłuchaniu 24 zespołów, postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

- I nagroda – Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy (Tarnów, woj. małopolskie
- II nagroda – Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna (Myszyniec, woj. mazowieckie) 
- II nagroda – Zespół Pieśni i Tańca Niwa (Wiercieliszki, Białoruś)
III nagroda – Ćwikliczanie (Ćwiklice, woj. ślaskie)

pozostałe nagrody:

 • Zespół Kotlina (Osiek, woj. małopolskie) – Puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS – za ekspresyjne wykonanie suity tańców rzeszowskich
 • Zespół Folklorystyczny Centrum Kultury Wilanów (Wilanów, woj. mazowieckie) – Puchar Burmistrza Polanicy-Zdroju za wyjątkowe aranżacje i poruszające wykonanie melodii ludowych
 • Przodkowska Orkiestra Dęta (Przodkowo, woj. pomorskie) - nagroda publiczności ufundowana przez WSS "Społem" Śródmieście
 • Zespół Śpiewaczy Wręczynki (Wręczyca, woj. śląskie) - nagroda Burmistrza Dzielnicy Wilanów, m. st. Warszawy za oryginalny scenariusz
 • Zespół Ludowy Wspomnienie (Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie) - Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej za piękną oberkową nutę
 • Regionalny Zespół Folklorystyczny Rogozanki (Rogoźnik, woj. śląskie) – Puchar przewodniczącego Jury za kontynuowanie tradycji mało spopularyzowanego regionu Polski
 • Regionalny Zespół Sądeczanie (Nowy Sącz, woj. małopolskie) – Nagroda Specjalna Burmistrza Polanicy-Zdroju za całokształt twórczości artystycznej

wyróżnienia:

- Stanisław Wodnicki (Katowice, woj. śląskie) - za piękną interpretację górnośląskiego folkloru
- Iłowianie (Iłowa, woj. lubuskie) - za udany debiut na Festiwalu Tęcza Polska
- Zespół Folklorystyczny Jaworznik (Wojkowice, woj. śląskie) - za podtrzymywanie tradycji zagłębiańkich
- Zespół Śpiewaczy Malwy (Kuraszków, woj. dolnośląskie) – za pasję i piękną prezentację sceniczną
- Zespół Śpiewaczy Uciecho-wianki (Uciechów, woj. dolnośląskie) - za oryginalną prezentację sceniczną

 

Sponsorzy XIX Festiwalu "Tęcza Polska"

Organizacja XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie organizacyjne Miasta Polanica-Zdrój oraz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, jak również i sponsorów tej imprezy, którzy przekazali na jej organizację środki finansowe. Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowania

 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 2. Bank Spółdzielczy w Piasecznie
 3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rakowie
 4. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie
 5. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie
 6. Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku
 7. „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców ŚRÓDMIEŚCIE
 8. Bank Spółdzielczy w Niemcach
 9. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w Warszawie
 10. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukowie

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie