• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników weszła w życie 2 grudnia 2018 roku.

Ustawa o spółdzielniach rolników (pdf)

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników pobierz pdf
  • Stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie projektu ustawy.

pobierz pdf

  • Rozwiązania dla spółdzielni rolniczych w krajach UE 

pobierz pdf

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w dniu 24 maja 2017 r. rozpatrzyła projekt rządowy ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).
Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez uczestników posiedzenia Komisji, jako zawierający rozwiązania służące rozwojowi spółdzielczości rolniczej. Uwzględnia rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym oraz wprowadza pod pewnymi warunkami zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości. Mimo ograniczeń, to projekt przełomowy w podejściu do spółdzielczości od czasu rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 roku. W związku ze zgłoszeniem uwag, służących dopracowaniu projektu ustawy, została powołana Podkomisja do rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. W posiedzeniu Komisji udział wzięli spółdzielcy.
Wiceprzewodniczący Komisji poseł Krzysztof Ardanowski nawiązał do dobrze funkcjonujących spółdzielni rolniczych w Danii, Francji, Holandii oraz innych krajach. Dlatego też jak stwierdził, aby zniwelować duży dystans jaki dzieli Polskę od w/w krajów, a w zasadzie wszystkich krajów Zachodniej Europy, w zakresie działania spółdzielczości rolniczej oraz rozwiązań prawnych i podatkowych, potrzebne jest uchwalenie ustawy o spółdzielniach rolników.
W wyniku prac powołanej Podkomisji, przeanalizowane zostaną zgłoszone poprawki, celem wypracowania ostatecznego projektu ustawy i skierowania jej pod obrady Sejmu do drugiego czytania.

Retransmisja posiedzenia Komisji (z uwagi na opóźnienie posiedzenia, w drugiej części nagrania)

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie