Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: Osiedlowe Spółdzielnie Socjalne

W ramach projektu, realizowanego od 2009 r. VII priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od stycznia 2010 r. działał przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Punkt Konsultacyjny, udzielający porad prawno-księgowo-administracyjnych. Zorganizowano ponad 20 spotkań doradców zawodowych/psychologów z grupami inicjatywnymi. Ponadto odbyło się 6 kursów zawodowych dla 50 beneficjentów projektu. Przygotowano i przeprowadzono szkolenie dla przyszłej kadry zarządzającej osiedlowych spółdzielni socjalnych (OSS), w tym zajęcia z podstaw księgowości, z zakresu technik komunikacji interpersonalnej, spotkania beneficjentów z ekspertami celem opracowania wniosków do urzędów pracy, biznesplanów oraz dokumentacji do KRS.

Przeprowadzono również 400 wywiadów z kilkoma grupami respondentów: liderami i członkami grup inicjatywnych, zarządami i pracownikami spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorami i pracownikami instytucji rynku pracy. Powstały 3 raporty podsumowujące możliwości poszerzenia oferty OSS o usługi odpowiadające potrzebom lokalnych podmiotów. W maju 2010 r. odbył się wyjazd studyjny do Włoch, w którym udział wzięło 30 osób: przedstawiciele grup inicjatywnych tworzących OSS, przedstawiciele lokalnych partnerów (Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, samorządy).

Biuro projektu prowadziło też szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-promocyjną - m. in. w prasie i TVP INFO. Dzięki tym działaniom w drugiej połowie 2010 r. udało się zarejestrować w KRS 8 spółdzielni socjalnych, a pozostałe dwie spółdzielnie zarejestrowały się po zakończeniu projektu. Dotację z Funduszu Pracy otrzymało 6 spółdzielni socjalnych. Zakończenie projektu nastąpiło w I kw. 2011 r.

  

Publikacje / Ekspertyzy 

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną - do pobrania

Krajowe doświadczenia współpracy spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych - do pobrania

Trudności w pierwszej fazie funkcjonowania spółdzielni socjalnych - do pobrania

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?

Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Komentarz, Wydanie III

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2018-2019

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2016-2017

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2014-2015

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2012-2013

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2010 - 2011

Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych

 

Przydatne linki

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

 

 

 

 

 zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie