Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie:

PRZYGOTOWANIE SPÓŁDZIELNI DO LUSTRACJI – aspekty praktyczne

Termin: 19 czerwca 2024 r., godz. 09:00-13:00

Typ szkolenia: on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting

CENY:

- 500,00zł brutto/os. (406,50 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2022-2024

- 600,00 zł brutto/os. (487,80 zł netto + VAT) dla lustratorów, podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2022-2024

W cenie 5 godzin dydaktycznych (45-min.). Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora. 


Program szkolenia

1. Cele i zasady procesu lustracji:

1) Co to jest lustracja,

2) Obowiązki i uprawnienia lustratora,

3) Co zrobić, aby przeprowadzić lustrację

4) Cel lustracji,

5) Prawa i obowiązki podczas lustracji,

6) Konsekwencje nieprzeprowadzania lustracji,

7) Rodzaje lustracji.

2. Postępowanie polustracyjne:

1) Protokół i wnioski,

2) Realizacja wniosków polustracyjnych,

3) Informowanie o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z ustawa Prawo spółdzielcze.

3. Statut i Regulaminy:

1) Zgodność statutu z przepisami prawa,

2) Regulaminy wewnętrzne w kontekście lustracji,

4. Funkcjonowanie organów wewnętrznych spółdzielni:

1) Walne zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

5. Zagadnienia księgowe w spółdzielni:

1) Rachunkowość spółdzielni,

2) Zasady i polityka rachunkowości,

6. Dokumentowanie zatrudnienia w spółdzielni: 

1) Akta pracownicze,

2) Lista sprawdzająca kompletność teczki pracowniczej,

7. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane:

1) Przeglądy techniczne.


Prowadzący

Krajowa Rada Spółdzielcza zapewnia Wykładowców-Ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniach i pracach eksperckich w przedmiotowym zakresie, zaangażowanych m.in. w wypracowywanie oraz ulepszanie rozwiązań legislacyjnych.

 

Zadawanie pytań

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 18 czerwca br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

 

Logowanie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu roboczym poprzedzającym szkolenie (po godz. 13:00) uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej.

 

Zgłoszenie

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18 czerwca br.

Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora.  W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (.docx) - pobierz

 

Płatność

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 18 czerwca br.

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 19.06.2024 r.

 

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 12:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie