Uchwała nr  37/2022 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie: zasad postępowania wobec lustratorów, którzy nie poddają się  obowiązkowym szkoleniom uzupełniającym, oraz zasad postepowania w przypadku, gdy związek rewizyjny zleci lustrację lustratorowi, który nie odbył wymaganych szkoleń uzupełniających

Wersja PDF

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie