Jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród, ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy redakcji "Tęczy Polskiej". Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym. Kandydaci do tego honorowego tytułu powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:

  • Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania
  • Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i załogi
  • Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości
  • Tworzyć nowe miejsca pracy oraz stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom
  • Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.
  • Uregulowane składki na Krajową Radę Spółdzielczą oraz prenumerować  "Tęczę Polską"

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie wyróżnienia spółdzielczego

Uchwała ZO KRS o zatwierdzeniu regulaminu

Regulamin przyznawania wyróżnień spółdzielczych

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie