Zakończona została XVII edycja konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Konkurs organizowany jest od 2005 r. i ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Tematyka Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnospółdzielcze, jak i specjalistyczne z zakresu 15 branż spółdzielczych oraz podejście od strony wielu dyscyplin naukowych, pod warunkiem, że dotyczy spółdzielczości lub spółdzielni. Nagradzane prace przedstawiają walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej oraz prezentują współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości (2019/2020) 

W XVI edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości prace wyjątkowo można było składać do 29 maja 2020 r. Termin naboru prac przedłużono o dwa tygodnie ze względu na trwający stan epidemii wywołany koronawirusem.

Z nadesłanych 12 prac (w tym 4 badawcze, 1 doktorska, 4 magisterskie i 3 licencjackie), wszystkie zakwalifikowano do Konkursu. Jedna praca miała charakter ogólno-spółdzielczy, pozostałe poruszały tematykę banków spółdzielczych, spółdzielczości mleczarskiej, socjalnej i pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2018/2019) 

W XV edycji Konkursu prace można było składać w okresie od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Z nadesłanych 10 prac (w tym 3 badawcze i 7 licencjackich), wszystkie zakwalifikowano do Konkursu. Dwie prace miały charakter ogólno-spółdzielczy, pozostałe traktowały o spółdzielczości mieszkaniowej, bankowej, gminnej „SCH” oraz rolniczej (w tym 4 prace dotyczyły spółdzielczości mleczarskiej).

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2017/2018)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 6 badawczych, 2 doktorskich, 6 magisterskich i 6 licencjackich. Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 1 spółdzielczości mieszkaniowej, 1 spółdzielczości pracy, 9 spółdzielczości rolniczej (w tym: 6 - mleczarskiej, 1 - RSP, 1 - SGPR). Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii i prawa.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

W dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Archiwum KRS będzie nieczynne.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie