Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2011/2012)

Prace konkursowe można było składać w okresie 1 maja 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r. Nadesłano 23 prac, w tym 4 badawcze (nie na stopień), 9 magisterskich i 7 licencjackich. Spośród wymienionych prac: 6 dotyczyło spółdzielczości mieszkaniowej, 5 spółdzielczości mleczarskiej; po 2 napisano z zakresu: gminnych spółdzielni "S.Ch." i spółdzielni spożywców "SPOŁEM" oraz po jednej ze spółdzielczości: bankowej, pracy, socjalnej, uczniowskiej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i grup producentów rolnych. Prawie wszystkie prace były z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

2 równorzędne Nagrody II Stopnia
- dr inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska za pracę Potencjał przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim i podlaskim
- dr Maria Zuba za cykl prac: Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce;  Wpływ poziomu wartości majątku na bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w PolsceWpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

 

Kategoria: PRACE LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE

3 równorzędne Nagrody I Stopnia
- Joanna Siódmak-Niemczewska za pracę Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska” w woj. Kujawsko-Pomorskim po 2004 r. Stymulatory i bariery rozwoju
- Ewa Alencynowicz za pracę Specyfika zarządzania spółdzielnią mieszkaniową w świetle zmian organizacyjnych
- Aleksandra Cidyło za pracę Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych w woj. Wielkopolskim i Dolnośląskim (stan i możliwości rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne)

4 równorzędne Nagrody II Stopnia
- Katarzyna Dębowska za pracę Gospodarka finansowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin w latach 2005-2009
- Piotr Nepelski za pracę Ustanowienie odrębnej własności lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych
- Małgorzata Pruszko za pracę Spółdzielnie socjalne jako instrument rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego i zawodowego ludności na przykładzie powiatu łomżyńskiego
- Monice Wittstock za pracę Szanse rozwoju spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego

6 równorzędnych Wyróżnień
- Anna Nogowczyk-Wantulok za pracę Gospodarowanie aktywami trwałymi jako element zarządzania finansami w przedsiębiorstwie na przykładzie "Społem" w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu
- Kamili Ostrowska za pracę Ocena funkcjonowania Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w ramach gospodarki rynkowej na przykładzie RSP "Pokój"
- Wioletta Sokołowska za pracę Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce. Refleksje teoretyczne. Studium przypadku na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej "Odrodzenie" w Szczytnie
- Justyna Śliwka za pracę Koszty płac w gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wiśle – analiza za lata 2008, 2009, 2010
- Renata Zemła za pracę Organizacja Spółdzielni Mieszkaniowej w Polsce

Dyplomy Uznania
- Jolanta Drabik za pracę Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lutowie na rynku bankowości elektronicznej w Polsce
- Tomaszowi Dzierżawczyk za pracę Ocena sytuacji finansowej spółdzielni mieszkaniowej "Wielkopolanka" na podstawie analizy sprawozdań finansowych
- Justyna Snopek za pracę Finanse spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Komisja Konkursowa postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej o rozważenie możliwości przyznania nagród specjalnych poza Konkursem:
za duże walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości uczniowskiej w postaci publikacji książkowych: prof. dr. Kazimierzowi Karolowi Parszewskiemu za pracę pt. Spółdzielczość uczniowska jako narzędzie nauki o przedsiębiorczości; dr inż. Marioli Grzybowskiej, prof. dr. Kazimierzowi Karolowi Parszewskiemu i dr. inż. Ireneuszowi Żuchowskiemu za pracę pt. Menadżer Spółdzielni Uczniowskiej. Podręcznik Opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej; mgr. Robertowi Piątkowi, mgr Annie Przygodzie-Majewskiej, Annie Olkowskiej, Sylwii Mielczarskiej i Milenie Ziemczyk za pracę pt. S.U. Ekonomik – szkołą przedsiębiorczości i gospodarności
- za walory poznawcze pracy licencjackiej Pani Barbary Chrzanowskiej pt. Przemiany strukturalno-organizacyjne w spółdzielczości spożywców "Społem" w okresie transformacji
za całokształt współpracy praktyki spółdzielczej z nauką Panu Karolowi Nogowczykowi Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie