Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2012/2013)

Nadesłano 24 prace, w tym 2 badawcze (nie na stopień), jedną habilitacyjną, 3 doktorskie, 9 magisterskich i 9 licencjackich lub podyplomowych. Dwie spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 8 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" lub mleczarskiej), 6 - spółdzielczości mieszkaniowej, 3 - finansowej (BS), po jednej na temat spółdzielczości: pracy, socjalnej, Społem, Cepelii. Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 5 z prawa, jedna z kulturoznawstwa i jedna z socjologii. Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu 23 prace oraz przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę II stopnia oraz dyplom uznania, w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych: 2 równorzędne nagrody I stopnia i dwie nagrody II stopnia, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 2 równorzędne nagrody I, 6 równorzędnych nagród II stopnia, 7 wyróżnień i 2 dyplomy uznania.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda II Stopnia

 

dr Aneta Suchoń za cykl publikacji w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki z Krakowa: Spółdzielczość w rolnictwie i na terenach wiejskich w ustawodawstwie polskim oraz wybranych państw europejskich

Dyplom Uznania

dr Maria Zuba za cykl prac:

- Wpływ liczby gospodarstw sprzedających mleko do spółdzielni mleczarskich na ich rentowność i bezpieczeństwo finansowe
- Wykorzystanie trzyczynnikowej funkcji produkcji w badaniu korzyści skali w spółdzielczym przemyśle mleczarskim
- Zmiany struktur produkcyjnych polskiego mleczarstwa w okresie przekształceń własnościowych w gospodarce żywnościowej

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE i HABILITACYJNE

2 równorzędne Nagrody I Stopnia

- Piotr Korduba za pracę Ludowość na sprzedaż
- Małgorzata Matyja (Gajewska) za pracę Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie opolskim

2 równorzędne Nagrody II Stopnia

- Sławomir Czopur za pracę Kapitał finansowy banków spółdzielczych
- Tomasz Dąbrowski za pracę Sytuacja prawna spółdzielni mleczarskich w Polsce

 

Kategoria: PRACE LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE

2 równorzędne Nagrody I Stopnia

- Aleksandra Małgorzata Lota za pracę Spółdzielnia mieszkaniowa jako organizacja sprawnie zarządzająca zasobami mieszkaniowymi na przykładzie Między zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy
- Mateusz Misiura za pracę Bankowość spółdzielcza w dobie kryzysu finansowego (na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce, Niemczech i Holandii w latach 2006- 2011)

6 równorzędnych Nagród II Stopnia

- Barbara Bernasińska za pracę Implementacja rachunku kosztów działań w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Dariusz Bralski za pracę Proces motywacji pracowniczej na przykładzie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Barbara Chrzanowska za pracę Współczesny wizerunek spółdzielczości spożywców Społem w Mińsku Mazowieckim
- Ewa Jakubiak za pracę Technika wspierania i sterowania przedsiębiorczością na przykładzie fuzji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica
- Alicja Ordowska za pracę Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w świetle dokonywanych zmian legislacyjnych
- Emilia Tamm za pracę Ocena ekonomiczno-prawna spółdzielni socjalnych

7 równorzędnych Wyróżnień

- Agnieszce Buzalska za pracę Analiza i porównanie funduszy remontowych wybranych spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy
- Krystian Rozbicki za pracę Systemy telemetryczne w spółdzielniach mieszkaniowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie
- Monika Kloc za pracę Analiza Finansowa Banku Spółdzielczego w Parczewie w latach 2009-2011
- Joanna Świergiel za pracę Analiza sytuacji finansowej i prawnej Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA
- Anna Pawlukiewicz za pracę Motywacja pracowników na przykładzie Spół. Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Łomiankach
- Halina Beata Kapecka za pracę Lustrator w spółdzielni
- Magdalena Waniewska za pracę Stan i perspektywa ruchu spółdzielczego w Polsce na podstawie informacji Krajowej Rady Spółdzielczej

Dyplomy Uznania

- Piotr Krasnodębski za pracę Struktura i funkcjonowanie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
- Katarzyna Ksepko za pracę Analiza potrzeb edukacyjnych pracowników spółdzielczości pracy

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie