Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2013/2014)

Na Konkurs nadesłano 20 prac, w tym 5 badawczych, 11 magisterskich i 4 dyplomowe lub licencjackie. Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości wiejskiej, 5 - spółdzielczości mieszkaniowej, 3 - spółdzielczości bankowej, 2 - spółdzielczości spożywców i 1- uczniowskiej. 12 prac dotyczyło ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 2 - prawa, 6 miało charakter mieszany. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu wszystkie prace i przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, jedną nagrodę II stopnia, 2 wyróżnienia oraz dyplom uznania, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 4 równorzędne nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody II stopnia i 7 wyróżnień.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia

dr hab. Józef Kania, dr Leszek Leśniak i mgr Jacek Bomba za pracę badawczą Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Nagroda II Stopnia

dr Aneta Suchoń za cykl artykułów:

- Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii
- Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka – zagadnienia prawne i ekonomiczne
- Cooperatives as an instrument of the development of agriculture and rural areas in Poland
- Grupy producentów jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw
- Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i inne spółdzielnie rolnicze w Niemczech
- Spółdzielnie rolnicze w Europie zachodniej
- Prawa i obowiązki członków spółdzielni mleczarskich
- Spółdzielnie socjalne na wsi
- Spółdzielcze grupy producentów rolnych
- W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej
- Genossenschaften in der Landwirrtschawt und in landlichem
- Spółdzielnie rolnicze na terenach wiejskich we Włoszech
- Zasady organizacji spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązujących przepisów
- Legal principles of running a farm by agricultural production cooperatives
- Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw
- Gminne spółdzielnie socjalne
- Rechtliche und okonomische Aspekte des Milchmarkts in Polen – aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven

2 równorzędne Wyróżnienia

  •  dr Maria Zuba za cykl artykułów:

- Zmiany poziomu bezpieczeństwa finanasowego banków spółdzielczych w woj. lubelskim w latach 2000-2011
- Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004 - 2011
- Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i Europie w latach 2007 - 2011
- Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce

  • dr Rafał Balina za cykl artykułów:

- Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi
- Koszty usług finansowych a zadowolenie klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Znaczenie nowoczesnych rozwiązań i technologii w bankowości spółdzielczej
- Jakość oferty i obsługi w opinii klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od poziomu dynamiki obliga kredytowego

Dyplom Uznania

dr inż. Ireneusz Żuchowski i mgr Beata Piekarska za artykuł Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

4 równorzędne Nagrody I Stopnia

- Filip Leszczyński za pracę Kształtowanie się więzi społecznych w wybranych modelach gospodarki społecznej
- Monika Puchalska za pracę Wpływ fuzji i przejęć na sytuację finansowo - ekonomiczna spółdzielni mleczarskich w latach 2006-2010
- Joanna Siódmiak-Niemczewska za pracę Spółdzielczość rolnicza i wiejska w powiecie sępoleńskim po 2000 roku. Przypadek SRI „Rolnik” i Gminnej Spółdzielni „S.Ch.
- Ewa Starba za pracę Likwidacja spółdzielni

4 równorzędne Nagrody II Stopnia

- Aleksandra Burczyńska za pracę Skuteczność i efektywność w procesie gospodarowania nieruchomościami
- Janina Krakowska za pracę Rola małych organizacji w życiu społeczności na przykładzie Banku Spółdzielczego Pawłowice i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice
- Karolina Janowska za pracę Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania wybranych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w woj. Wielkopolskim – stan i możliwości rozwoju
- Ewelina Rybicka za pracę Analiza kondycji finansowej „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście

7 równorzędnych Wyróżnień

- Joanna Biała za pracę Uwarunkowania rozwoju spółdzielczości
- Jolanta Drabik za pracę Produkty i usługi banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem depozytów na przykładzie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
- Beata Jachimczak za pracę Postępowanie sądowe wywołane zaskarżeniem uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej
- Agnieszka Kasztankiewicz za pracę Funkcjonowanie spółdzielni w Polsce na przykładzie Społem PSS w Chełmie
- Paulina Sobieszczańska za pracę Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności gospodarczej na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, filia Grzegorzew
- Dorota Waliszewska za pracę Spółdzielnia uczniowska źródłem wiedzy i przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy
- Agnieszka Zakrzewska za pracę Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych na tle prawa bilansowego i podatkowego i ich wpływ na jakość sprawozdania finansowego na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie