Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2014/2015)

Prace konkursowe można było składać od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Z nadesłanych 24 prac, do Konkursu zakwalifikowano 23 prace, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 2 doktorskie, 10 magisterskich, 3 licencjackie i 1 inżynierską. Cztery prace miały charakter ogólno-spółdzielczy, 10 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("S.Ch.", RSP, GPR, lub mleczarskiej), 4 - mieszkaniowej, 3 - bankowej, 1 - socjalnej i 1 - spółdzielczości pracy. Zdecydowana większość (13 prac) była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 3 z prawa i ekonomii i 3 z historii i socjologii.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE


Nagrodę I Stopnia
prof. dr hab. Marian Brodziński za pracę badawczą: Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, geneza-rozwój-przyszłość

2 równorzędne Nagrody II Stopnia

Andrzej Leśniewski za pracę badawczą: Bankowość spółdzielcza społeczności lokalnej Gniewkowa, Trzemeszna, Janikowa 1864 – 2014

- Bartłomiej Błesznowski i Remigiusz Okraska za pracę badawczą: Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór Pism


4 równorzędne Wyróżnienia

- dr Rafał Balina za cykl 7 artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej

- dr Tomasz Dąbrowski i dr Karol Dąbrowski za cykl artykułów o spółdzielczości niemieckiej i polskiej

- dr Aneta Suchoń za 10 artykułów z zakresu spółdzielczości rolniczej w ramach tematu badawczego: Spółdzielczość w rolnictwie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne

- dr Maria Zuba za cykl 6 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej


Kategoria: PRACE DOKTORSKIE i HABILITACYJNE

Nagrodę I Stopnia

dr Małgorzata Górka za pracę doktorską: Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego

Nagrodę II Stopnia

dr Olga Anna Kotowska-Wójcik za pracę doktorską: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce


Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

3 równorzędne Nagrody I Stopnia

- Anna Maria Klupsch za pracę Spółdzielnie mleczarskie w Wielkopolsce. Stan i możliwości rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne

- Olga Tymińska za pracę Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

- Dominik Uniatowski za pracę Status prawny i funkcjonowanie spółdzielni pracy


5 równorzędnych Nagród II Stopnia

- Róża Gutowska za pracę:  Spółdzielnia jako forma przedsiębiorstwa na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej” w Ostrołęce

- Iga Maria Kurzawska za pracę Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej "Nowa Droga"

- Mikołaj Staszczak za pracę Ocena ekonomiczno-prawna funkcjonowania Grup Producentów rolnych na przykładzie spółdzielni grup producentów COLEUS  i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Golinie

- Marta Trześniewska za pracę Lustracja spółdzielni

- Renata Zemła za pracę Powstanie i dalszy rozwój spółdzielczości w wybranych krajach świata i w Polsce


6 równorzędnych Wyróżnień

- Tomasz Franciszek Kazimierczak za pracę Analiza prawno-ekonomiczna spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie spółdzielni „Osiedle Młodych” w Poznaniu

- Karolina Kohut za pracę Analiza działalności i strategia rozwoju Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyszłość w Wieśnicy

- Paulina Kohut za pracę Gospodarka lokalami w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- Katarzyna Ostrowska za pracę Kierowniczy autorytet, jego rodzaje i wpływ na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce

- Łukasz Grzegorz Prusik za pracę Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej „Mazowsze” w Chorzelach w latach 2009-2012

- Agata Załęska za pracę System Zarządzania zespołem na przykładzie Banku Spółdzielczego w Różnie 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie