Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2015/2016)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Z nadesłanych 18 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 3 doktorskie, 3 magisterskie, 5 licencjackich. Dwie spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" RSP, GPR, lub mleczarskiej), 2 – spółdzielczości mieszkaniowej, 4 – spółdzielczości finansowej, 2 – spółdzielczości socjalnej i 2 – spółdzielczości spożywców; 1 – sztuki (Cepelia). Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 3 z zakresu prawa, 5 z historii i socjologii. 

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

3 równorzędne Nagrody I Stopnia

- prof. Zbigniew Brodziński, Jarosław Bomba i dr Leszek Leśniak za zbiorową pracę badawczą: Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce
- dr Emilia Kamińska za zbiorową pracę badawczą: SZTUKAteria, społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się, a zrównoważony rozwój miast
- dr Aneta Suchoń za pracę badawczą: Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych + cykl 4 artykułów

Nagroda II Stopnia

Robert Pakla za pracę badawczą: Spółdzielnia europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej

3 równorzędne Wyróżnienia

- dr Rafał Balina za cykl 8 artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej
- Albert Izdebski, Tomasz Mering, Małgorzata Ołdak, Ryszard Szarfenberg za pracę badawczą: Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań
- dr Maria Zuba za cykl 5 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE i HABILITACYJNE

2 równorzędne Nagrody I Stopnia

- dr Aleksandra Bilewicz za pracę doktorską: W stronę gospodarki społecznie zanurzonej? Kooperatywy spożywcze w Polsce
- dr Michał Jerzy Sobczak za pracę doktorską: Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. łódzkiego

Nagroda II Stopnia

dr Magdalena Rajchelt za pracę doktorską: Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego, a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Nagrodę I Stopnia

Magdalena Lew za pracę Wpływ warunków gospodarki rynkowej na działalność spółdzielni „Rolnik” w Łańcucie

3 równorzędne Nagrody II Stopnia

- Ewelina Surdacka (Boruch) za pracę: Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka” w latach 2009-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej
- Cyprian Kraszewski za pracę Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców <Społem> – logo, reklamy i rysunki satyryczne
- Radosław Pacławski za pracę Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce

4 równorzędne Wyróżnienia

- Łukasz Bołek i Rafał Kuta za pracę Analiza finansowa w ocenie działalności przedsiębiorstwa na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
- Katarzyna Orzeł za pracę Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym w latach 2010-2014 na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie
- Sylwia Sacharzec za pracę Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju jednostki sektora bankowego na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego SA
- Camill Trepka za pracę Koncepcje mieszkalnictwa w ideologii Polskiej Partii Socjalistycznej na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie