Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2016/2017)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 5 badawczych (nie na stopień), 5 doktorskich, 2 magisterskie, 7 licencjackich i 1 inżynierska. Trzy spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 7 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 3 socjalnej, 2 mieszkaniowej, 4 spółdzielczości rolniczej (1- RSP, 2- GPR, 1- mleczarskiej), 1 – spółdzielczości mieszkaniowej i socjalnej. Zdecydowana większość prac – 10 - była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 4 z polityki społecznej, 1 z prawa i zarządzania, 1 z historii.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia

Janusz Ossowski za pracę badawczą: Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny.

 3 równorzędne Nagrody II Stopnia

- dr Rafał Balina za cykl artykułów z badań banków spółdzielczych
- dr Tomasz Dąbrowski za cykl artykułów na temat spółdzielni lokatorskich, socjalnych i spółdzielczości włoskiej
- mgr Krzysztof Kil i dr hab. Ewa Miklaszewska za artykuł w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości bankowej pt. The competitive threats and strategic challenges to Polish cooperative banks: a post crisis perspective

Wyróżnienie

dr Maria Zuba-Ciszewska za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. The contribution of the cooperative movement to the CSR idea – the aspect of ethical responsibility i The role of cooperatives in the development of Poland.

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

 2 równorzędne Nagrody I Stopnia

- dr Janowi Kaczmarczyk za pracę doktorska pt. Rachunek sozoekonomiczny inwestycji termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego
- dr AnnA Waligóra za pracę doktorską pt. Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce

 3 równorzędne Nagrody II Stopnia

- dr Łukaszowi Bączak za pracę doktorską pt.: Związki spółdzielcze
- dr Katarzyna Delikowska za pracę doktorską pt. Spółdzielnie socjalne jako aktywne formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu
- dr Przemysław Piasecki za pracę doktorską pt. Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

4 równorzędne Nagrody II Stopnia

- Monika Klat za pracę pt. Zużycie mediów w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik”
- Paulina Lasota za pracę pt. Wpływ działań marketingowych na rozwój Banku Spółdzielczego w Tyczynie
- Roksana Sędłak za pracę pt. Spółdzielnie socjalne jako forma walki z wykluczeniem społecznym
- Anna Maria Weiss za pracę pt. Zakładanie i prowadzenie działalności przez grupy producentów rolnych

 6 równorzędnych Wyróżnień

- Aleksandra Cieślak za pracę pt. Prawne aspekty funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych w gospodarce rynkowej
- Karolina Pałka za pracę pt. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa analizy finansowej banków na przykładzie Krakowskiego Banku Spółdzielczego
- Joanna Rybska za pracę pt. Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu
- Martyna Śniegula za pracę pt. Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni mleczarskich na rynku mleka
- Ola Świątnicka za pracę pt. Spółdzielnie socjalne w Wielkopolsce
- Małgorzata Woźniak za pracę pt. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielnie wstępnie uznane grupy i organizacje producentów owoców i warzyw

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie