Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2017/2018)

Prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z nadesłanych 20 prac, wszystkie zakwalifikowano do Konkursu, w tym 6 badawczych, 2 doktorskich, 6 magisterskich i 6 licencjackich. Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości bankowej, 1 spółdzielczości mieszkaniowej, 1 spółdzielczości pracy, 9 spółdzielczości rolniczej (w tym: 6 - mleczarskiej, 1 - RSP, 1 - SGPR). Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii i prawa.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia

mgr Filip Karol Leszczyński za pracę badawczą: Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism

 3 równorzędne Wyróżnienia

- dr Maria Zuba-Ciszewska za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. The role of dairy cooperatives In reducing waste of dairy products In the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland
- dr Tomasz Dąbrowski za cykl czterech artykułów: Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckimWykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowymGlosa do wyroku SN z dnia 9 listopada 2016 r.Glosa do wyroku NSA z dnia 22 września 2017 r.
- dr Bartłomiej Błesznowski za pracę badawczą Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

Nagroda I Stopnia

dr Krzysztof Łukasz Kil za pracę doktorską pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia

mgr Dorota Wszołek za pracę magisterską pt. Bariery rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwie bankowym na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

Nagroda II Stopnia

mgr Marta Cichocka za pracę magisterską pt. Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz

3 równorzędne Wyróżnienia:

- mgr Anna Pawliszak za pracę magisterską pt. Ocena ryzyka kredytowego w działalności banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej w latach 2014 – 2016
- Magdalena Baczewska za pracę licencjacką pt. Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania na przykładzie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Malwina Marach za pracę licencjacką pt. Działalność grup producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielopolski

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie