Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości (2019/2020) 

W XVI edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości prace wyjątkowo można było składać do 29 maja 2020 r. Termin naboru prac przedłużono o dwa tygodnie ze względu na trwający stan epidemii wywołany koronawirusem.

Z nadesłanych 12 prac (w tym 4 badawcze, 1 doktorska, 4 magisterskie i 3 licencjackie), wszystkie zakwalifikowano do Konkursu. Jedna praca miała charakter ogólno-spółdzielczy, pozostałe poruszały tematykę banków spółdzielczych, spółdzielczości mleczarskiej, socjalnej i pracy.

 

LISTA LAUREATÓW

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda II Stopnia

dr Rafał Balina za pracę badawczą (monografię): Teoretyczne i aplikacyjne uwarunkowania oceny ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych 

2 równorzędne Wyróżnienia

- dr Maria Zuba-Ciszewska za pracę badawczą: Produkty spółdzielcze w perspektywie młodych konsumentów - na przykładzie rynku mleka (w: Nowe Tendencje w Zarządzaniu, tom VIII, red. Marek Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 407-424)

- dr. Tomasz Dąbrowski za pracę badawczą: Spółdzielnie pracy - wybrane aspekty prawne (w: Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019) 

Dyplom Uznania

prof. dr. hab. Sławomir Juszczyk, mgr Marta Idasz-Balina oraz dr Rafał Balina za pracę badawczą (monografię): Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego w banku spółdzielczym

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

Nagroda II Stopnia

dr Patryk Łukasiak za rozprawę doktorską: Odpowiedzialność karna w prawie spółdzielczym

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia

mgr Marcelina Modelska za pracę magisterską: Rola instytucjonalnych form wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych

2 równorzędne Nagrody II Stopnia

- mgr Ewelina Tytuła za pracę magisterską: Rola spółdzielni socjalnych w realizacji zadań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej

- mgr Ewelina Sładek za prace magisterską: Rynek ziemi rolnej a kredyty preferencyjne udzielane przez banki spółdzielcze na zakup użytków rolnych w Polsce

2 równorzędne Wyróżnienia:

- Bartłomiej Dymowski za pracę licencjacką: Analiza rentowności i płynności finansowej Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w latach 2014-2017

- mgr Paulina Wasielewska za pracę magisterską: Zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie na przestrzeni lat 2015-2018

Dyplomy Uznania

- Ewa Mikulska za pracę licencjacką: Analiza płynności finansowej Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie w latach 2014-2017

- Sylwia Stolarz za pracę licencjacką: Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2013-2016

 

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają Dyplomy Uznania oraz reprinty pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji jubileuszu stulecia jej uchwalenia.

Z uwagi na trwający stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo uczestników Konkursu, wręczenie nagród nie mogło się odbyć w Warszawie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Dyplomy Uznania oraz jubileuszowe nagrody książkowe zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu korespondencyjnie lub wręczone podczas innych spotkań spółdzielczych. Rektorzy, Dziekani Wydziałów i promotorzy nagrodzonych prac zostaną uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Wszystkim laureatom XVI edycji Konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie