Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości jest organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  W tym roku przypadła zatem już jego XVIII edycja. Konkurs ma na celu promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

W tegorocznej edycji na konkurs nadesłano 9 prac. Komisja Konkursowa uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac jedną zgłoszono w kategorii prac badawczych, jedną w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych, a siedem w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom miało miejsce podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

 

Laureaci

 

Kategoria: PRACE BADAWCZE

Nagroda I Stopnia

Pani dr hab. Janina Kotlińska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Pani dr Maria Zuba-Ciszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Pan dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

za monografię naukową:

Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce

(wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL)

 

Kategoria: PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

Nagroda I Stopnia

Pani dr Marta Idasz-Balina

za pracę doktorską:

Działalność społeczna banków spółdzielczych a ich efektywność finansowa

(praca obroniona w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Pani Doktor obecnie zatrudniona jest na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE

Nagroda I Stopnia

Pani mgr Alicja Ajchler

za pracę magisterską:

Ocena sytuacji ekonomicznej rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce

(praca obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczy w Poznaniu)

 

4 równorzędne Nagrody II Stopnia

  • Pan mgr Karol Fundament

za pracę magisterską:

Stan i perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce i we Francji

(praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)

 

  • Pan mgr Marcin Kaczyński

za pracę magisterską:

Umowa o budowę lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

(praca obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II)

 

  • Pani mgr Ewa Mikulska

za prace magisterską:

Ocena porównawcza poziomu rentowności spółdzielni mleczarskich w Polsce w zależności od wybranych czynników

(praca obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II)

 

  • Pan mgr Paweł Moskal

za pracę magisterską:

Efektywność fuzji i przejęć w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce w latach 2016-2020

(praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)

 

Dyplomy Uznania:

  • Pani mgr Jagoda Bąkowska

za pracę magisterską:

Spółdzielnie socjalne w sektorze usług gastronomicznych

(praca obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

  • Pani mgr Anna Marciniak

za pracę magisterską:

Funkcjonowanie instytucji mikrofinansowych w mieście Płock ze szczególnym uwzględnieniem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w świetle badań własnych

(praca obroniona na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku)

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie