Stanowiska podjęte w 2015 r.

 • Odpowiedź Krajowej Rady Spółdzielczej na pismo Trybunału Konstytucyjnego (pobierz pismo TK) w sprawie przekształceń spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego - pobierz PDF
 • Propozycja KRS dot. zmiany Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pobierz PDF
 • Propozycja KRS dot. zmiany art 6471 par. 2  Kodeksu Cywilnego (solidarna odpowiedzialność inwestora i gen. wykonawcy z tytułu zawartej umowy o roboty budowlane - pobierz PDF str. 1, str. 2

Stanowiska podjęte w 2014 r.

 • Wystąpienie KRS do Parlamentu Europejskiego - PETYCJA w sprawie naruszeń celów, zasad i postanowień prawa unijnego obowiązującego na terytorium Polski - pobierz PDF
 • Protest Towarzsytwa Spółdzielców w obronie spółdzielczości - a ref="images/Media1/protest%20ogólny.pdf""pobierz PDF
 • Apel Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie projektu Prawa Spółdzielczego - pobierz PDF
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie ograniczenia dostępu spółdzielczości rolniczej do środków pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020 - a href="/images/Media1/uchwałazo23.pdf""pobierz PDF
 • Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac nad prawem spółdzielczym - ustawą o spółdzielniach - pobierz PDF
 • Apel I Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców w Łodzi (16 stycznia 2014 r.) do Prezydenta RP

Zwracamy się do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, w zakresie ustanowienia nowego „Prawa Spółdzielczego” (...) Widać jasno, że prace Komisji Nadzwyczajnej powołanej przez Sejm RP 25 stycznia 2013 roku, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, nie tylko nie przybliżają momentu ustanowienia dobrego prawa, ale wręcz dają w efekcie produkt niezgodny z Konstytucją, godzący w interesy nas - wielomilionowej rzeszy spółdzielców i naszych rodzin, szkodliwy społecznie i niezrozumiały dla ogółu społeczeństwa. (...) Uważamy że dobrą podstawą do wypracowania właściwej ustawy „Prawo Spółdzielcze” mogłyby być zapisy zawarte w społecznym projekcie ustawy, zgłoszonym podczas VI kadencji Sejmu RP, który poparło blisko 300 tys. wyborców.

100 pytań do Posłanki Lidii Staroń - a ref="images/Media1/100%20pytań%20do....pdf""pobierz PDF

 


Stanowiska podjęte w 2013 r.

 • Protest spółdzielców RP (październik 2013 r.) Delegacja przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych złożyła w Sejmie - na ręce przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw spółdzielczych, Marka Gosa, Protest spółdzielców Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko pracom nad projektami ustaw zmierzającymi do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej. Protest podpisało ponad 40 tys. osób. W spotkaniu z przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej, posłem Markiem Gosem oraz posłanką PSL Krystyną Ozgą, udział wzięła ośmioosobowa delegacja spółdzielców w skład której weszli m.in. prezes Zarządu KRS  Alfred Domagalski, prezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, Andrzej Półrolniczak, Michał Marcinkowski, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach. Poseł Marek Gos zapewniał o poparciu Klubu Parlamentarnego PSL dla akceptowanego przez środowisko spółdzielcze  druku sejmowego nr. 980 (zgłoszonego przez Klub Parlamentarny PSL). O niezgodzie spółdzielców na rozwiązania legislacyjne proponowane m.in. przez posłów Platformy Obywatelskiej świadczyły m.in. listy z podpisami pod "Protestem" przedstawione na spotkaniu. pełny tekst protestu - pobierz PDF
 • List otwarty Klubu Inteligencji Polskiej do przewodniczącego KP PO posła Rafała Grupińskiego pobierz PDF
 • Stowarzyszenie „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” skierowało powyższy List Otwarty,udzielając także poparcia dla Listu Otwartego Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej do tego samego adresata. Klub brał udział w wysłuchaniu sejmowym na temat projektów ustaw spółdzielczych, a w jego imieniu zabierał głos w obronie spółdzielczości Wiceprezes Zarządu prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski.

 • Stanowisko KRS w ramach konsultacji projektu Umowy Partnerstwa - trwających do 30.08.2013 r. pobierz PDF
  • projekt Umowy Partnerstwa z dnia 12.07.2013 r. pobierz PDF
  • Załączniki do Umowy Partnertswa z dnia 12.07.2013 r. pobierzPDF

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie