Biuletyn pochodzi ze zbiorów Stanisława Dippela, dyrektora działu lustracji w Społem przed wojną i w trakcie okupacji. Po jego śmierci w powstaniu warszawskim, wdowa przekazała księgozbiór do Państwowej Szkoły Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie. W toku kolejnych przekształceń szkoła się zmieniała, aż w 1968 r stworzono w niej Muzeum Historii Ruchu Spółdzielczego.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie