Biuletyn pochodzi ze zbiorów Stanisława Dippela, dyrektora działu lustracji w Społem przed wojną i w trakcie okupacji. Po jego śmierci w powstaniu warszawskim, wdowa przekazała księgozbiór do Państwowej Szkoły Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie. W toku kolejnych przekształceń szkoła się zmieniała, aż w 1968 r stworzono w niej Muzeum Historii Ruchu Spółdzielczego.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie