Założyciele (1905) Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Górników w Łazach, przemianowanego w 1914 r. na Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach. Na zdjęciu siedzą od lewej: Józef Kuś, Ludwik Dębowski, Jan Pilch, Antoni Sikora, Franciszek Bystroń, Paweł Berek, Franciszek Podleśny,. Stoją od lewej: Jan Sznaeider, Paweł Pawlas, Andrzej Drobczyński, Wojciech Biegoń, Jerzy Ferfecki, Kasper Wolak, Andrzej Podleśny.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie