Jan Wolski (1888-1975) - działacz i teoretyk spółdzielczości pracy i spożywców (Związek Robotniczych Spółdzielni Spożywców, Społem), bliski poglądom anarchistyczno-syndykalistycznym. Działacz PPS, ochotnik w wojnie polsko-radzieckiej (1919-1921), działacz opozycji przedsolidarnościowej (m.in. Krzywego Koła). Wolnomularz od lat 20. XX w., jeden z głównych inicjatorów reaktywacji masonerii w 1961 r. (Loża Kopernik). We wrześniu 1939 r. przyrzekł, że się nie ogoli póki Polska ponownie nie będzie wolna. Zmarł z długą brodą.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie