Oryginalny podpis do fotografii (z poprawioną pisownią): Ksiądz Prałat Józef Ruciński, założyciel i fundator „S.Ch.” w Prostyni w 1945 r. Pierwszy i długoletni przewodniczący rady nadzorczej od 1945 r. do chwili obecnej. Za własne pieniądze i własnym transportem zakupywał i dostarczał towar w początkowych latach założenia spółdzielni. Budowniczy spółdzielni – od młodych lat śladem swego ojca interesuje się ruchem spółdzielczym. Na wsi największy spółdzielca, gdyż codziennie chociaż przez chwilę jest w spółdzielni.

Przewodniczący rady nadzorczej ks. prałat Józef Ruciński z prezesem spółdzielni ob. Spaltabaką Polikarpem w 1967 r., często się spotykają i obserwują przebieg i realizację zadań oraz usprawnienie prac i wprowadzanie usług w naszej spółdzielni.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie