Zebranie w lokalu Związku Pracowników Spółdzielczych RP. Obradowano na temat statutów spółdzielni pracy i możliwości kooperacji spółdzielni pracy ze spółdzielczością spożywców (chodziło o możliwość zastąpienia pracowników zatrudnianych przez „Społem” pracownikami spółdzielni pracy, która by lepiej reprezentowała interesy pracownicze w spółdzielni spożywców).
Na zdjęciu od lewej: Mankiewicz (?), M. Witakewa (?), T. Gibuła (stoi), Speruchowski, B. Meskalik (stoi), A Lange, NN, NN, NN, Jan Wolski; Czujkowski, NN, Tadeusz Głodowski (sekretarz generalny Związku). Prawdopodobnie 1929 r.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie