Działacze spółdzielczy z Handzlówki, zdjęcie wykonane w 1900 lub 1901 r.
Siedzą od lewej Franciszek Magryś (1846-1934 spiritus movens Handzlówki jako wzorcowej wsi spółdzielczej, poeta, odznaczony przez Ignacego Mościckiego Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1929r, a w 1930 Brązowym Krzyżem Zasługi, autor pamiętnika „Żywot chłopa działacza”) i Jan Sobek (1880-1955, działacz spółdzielczy i społeczny, poseł na sejm w okresie międzywojennym). Stoją od lewej: Jan Rajzer, Jan Lenar (współtwórca OSP), Antoni Lenar i Wojciech Pondel.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie