Antoni Rząd (1865-1940), chłopski syn, lekarz, działacz na rzecz dzieci i młodzieży, poseł do rosyjskiej dumy, aktywista narodowej demokracji, zajadły wróg alkoholizmu, organizator ochotniczych oddziałów w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1919-21... można by jeszcze długo wymieniać. Dla nas najważniejsze jest to, że przez niemal całe życie największą aktywność przejawiał właśnie na płaszczyźnie spółdzielczej, a konkretniej finansowej (choć niektóre jego działania były krytykowane przez znaczną część środowiska spółdzielczego). Dla naszego Muzeum postać podwójnie istotna, raz że staramy się gromadzić i upowszechniać pamiątki spółdzielcze wszelkiej maści, dwa że był jednym z inicjatorów powołania Banku Towarzystw Spółdzielczych w 1909 r i jego prezesem w latach 1910-24 To właśnie dla tego Banku wzniesiono w latach 1912-17 „Dom pod Orłami”, w którym rezyduje nasze Muzeum.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie