Spółdzielnia Mleczarska ROTR w Rypinie powstała w 1926 r. z połączenia sześciu mniejszych. Na fotografii wytwórnia mleka w proszku, powstała w 1950 r. po przekazaniu przez UNICEF maszyn. Widok na wjazd frontowy. Pierwsza polska spółdzielnia, która eksportowała masowo swoje wyroby do Anglii jeszcze w okresie międzywojennym.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie