Do końca 2020 r. w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działa projekt 6.2.1 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, w ramach którego Centrum może zaproponować bazy danych potencjalnych klientów/kontrahentów/partnerów w poszczególnych krajach.

Listy takich kontaktów przygotowywane są w oparciu o bazę Kompass i są bezpłatne. Wystarczy przesłać zapytanie, w którym określone będą kraje, w jakich poszukuje się dystrybutorów/producentów/usługodawców oraz jakiego towaru ma to dotyczyć. Eksperci COIE przygotowują również bezpłatnie aktualne dane ze świata oraz informacje o dofinansowaniu eksportu.

Do COIE mogą zgłaszać się wszyscy przedsiębiorcy z dowolnej branży, którzy posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób fizycznych warunkiem jest posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania.

27 lutego br. o godzinie 1900 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny „Solidarni z Wuhan” organizowany przez Warszawską Izbę Gospodarczą pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych dla wskazanych przez Ambasadę Chin w Polsce sierocińców w Wuhan lub innej miejscowości. Cena biletu to 40 zł.

Organizatorzy poprzez koncert pragną zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wszyscy jesteśmy równi, a wirus nie zna granic, nie wybiera i atakuje tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy, zwłaszcza najsłabszych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (podmioty prowadzące PZS),
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW),
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW).

Z okazji 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach z 29 października 1920 r. Krajowa Rada Spółdzielcza wybiła medal pamiątkowy upamiętniający to ważne dla całego ruchu spółdzielczego w Polsce wydarzenie.

Medal o średnicy 7 cm wykonany jest z metalu w kolorze złota. Na awersie ukazano symboliczne wyobrażenie księgi zawierającej przepisy Ustawy wraz z datami upamiętniającymi Jubileusz. Na rewersie - historyczny budynek polskiej spółdzielczości, „Dom pod Orłami” przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będący siedzibą Krajowej Rady Spółdzielczej. Medal dostępny jest w aksamitnym etui o wymiarach 9 x 12 cm.

Cena: 50 zł brutto + koszty przesyłki

Zamówienia przyjmuje Zespół Samorządu i Promocji w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 lutego br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne”.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Lidia Kaliszczak, dr hab. Antoni Magdoń prof. UR, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski oraz pracownicy naukowi i studenci Instytutu.

W dniu 3 lutego br., pod przewodnictwem dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się posiedzenie Komisji ds. spółdzielczości Business Centre Club (BCC). Głównymi tematami posiedzenia były: przedstawienie aktualnego stanu przekształceń wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność oraz omówienie działań podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą na rzecz uproszczenia sprawozdawczości banków spółdzielczych na potrzeby instytucji zewnętrznych.

Obrady rozpoczęto miłym akcentem: Anna Tylkowska, Prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście, uhonorowała przewodniczącego Komisji dr. inż. Mieczysława Grodzkiego okolicznościową statuetką z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 150-lecia istnienia tej Spółdzielni.

W dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu pn. „Platforma Żywnościowa”, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Platforma Żywnościowa jest organizowana jako system giełdowy.  Na platformie można będzie sprzedawać lub kupować towary w systemie notowań lub w systemie aukcyjnym. Zainteresowane podmioty mogą również dokonać zgłoszenia uczestnictwa w tym systemie jako posiadający autoryzowany magazynzgłoszenia magazynów trwają.

W dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Spółdzielczej wpłynęło pismo dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, Justyny Adamczyk, będące odpowiedzią na liczne zapytania spółdzielców dotyczące wyjaśnienia stosowania art. 9 ust 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

22 stycznia br. w sali konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przedstawiciele Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uczestniczyli w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu 100 najlepszych RSP. Ranking odbył się już po raz 19 - dzięki zaangażowaniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, liczni przedstawiciele Instytutu - dr hab. Aldona Skarżyńska, kierownik Zakładu Ekonomiki Gospodarstwa Rolnych i Ogrodniczych oraz pracownicy Zakładu: prof. Wojciech Ziętara, mgr inż. Marcin Adamski mgr inż. Maria Ździeborska, a także pomysłodawca i inicjator Rankingu, który przez lata opracowywał dane rolniczych spółdzielni - dr Wacław Guzewicz. Gości powitał prezes Zarządu Związku, Krzysztof Kokoszkiewicz, który w kilku słowach podsumował tegoroczny Ranking.

W dniach 28-30 stycznia br. w Polsce gościła kolejna, trzecia już grupa rolników z Łotwy zrzeszonych w organizacji gospodarczej Agrichamber. Program pobytu ponad 20-osobowej delegacji obejmował spotkanie w „Domu pod Orłami” z przedstawicielami polskiej spółdzielczości. Obok prezesa Zarządu KRS - dr. inż. Mieczysława Grodzkiego udział w nim wziął także Witold Boguta - szef Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielni Osób Prawnych. Gości interesowały przede wszystkim występujące u nas formy organizowania się gospodarczego gospodarstw indywidualnych, przepisy prawa, pytali też, jak zachęcić rolników do zrzeszania się. Po tym spotkaniu Łotysze udali się na wizyty studyjne, tym razem do Wielkopolski, po drodze odwiedzając Grupę Producentów „Idealsad” w Kamieńszczyźnie k/Sochaczewa. We Wielkopolsce wizytowali dwie grupy producentów (grupę „Chrobry” produkującą warzywa w Kłecku oraz Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „Razem” z Czempinia) oraz dwie spółdzielnie mleczarskie - czempiński oddział OSM w Śremie i OSM Koło.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie