Do końca 2020 r. w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działa projekt 6.2.1 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, w ramach którego Centrum może zaproponować bazy danych potencjalnych klientów/kontrahentów/partnerów w poszczególnych krajach.

Listy takich kontaktów przygotowywane są w oparciu o bazę Kompass i są bezpłatne. Wystarczy przesłać zapytanie, w którym określone będą kraje, w jakich poszukuje się dystrybutorów/producentów/usługodawców oraz jakiego towaru ma to dotyczyć. Eksperci COIE przygotowują również bezpłatnie aktualne dane ze świata oraz informacje o dofinansowaniu eksportu.

Do COIE mogą zgłaszać się wszyscy przedsiębiorcy z dowolnej branży, którzy posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób fizycznych warunkiem jest posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania.

27 lutego br. o godzinie 1900 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny „Solidarni z Wuhan” organizowany przez Warszawską Izbę Gospodarczą pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych dla wskazanych przez Ambasadę Chin w Polsce sierocińców w Wuhan lub innej miejscowości. Cena biletu to 40 zł.

Organizatorzy poprzez koncert pragną zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wszyscy jesteśmy równi, a wirus nie zna granic, nie wybiera i atakuje tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy, zwłaszcza najsłabszych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (podmioty prowadzące PZS),
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW),
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW).

Z okazji 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach z 29 października 1920 r. Krajowa Rada Spółdzielcza wybiła medal pamiątkowy upamiętniający to ważne dla całego ruchu spółdzielczego w Polsce wydarzenie.

Medal o średnicy 7 cm wykonany jest z metalu w kolorze złota. Na awersie ukazano symboliczne wyobrażenie księgi zawierającej przepisy Ustawy wraz z datami upamiętniającymi Jubileusz. Na rewersie - historyczny budynek polskiej spółdzielczości, „Dom pod Orłami” przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będący siedzibą Krajowej Rady Spółdzielczej. Medal dostępny jest w aksamitnym etui o wymiarach 9 x 12 cm.

Cena: 50 zł brutto + koszty przesyłki

Zamówienia przyjmuje Zespół Samorządu i Promocji w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 lutego br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne”.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Lidia Kaliszczak, dr hab. Antoni Magdoń prof. UR, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski oraz pracownicy naukowi i studenci Instytutu.

W dniu 3 lutego br., pod przewodnictwem dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się posiedzenie Komisji ds. spółdzielczości Business Centre Club (BCC). Głównymi tematami posiedzenia były: przedstawienie aktualnego stanu przekształceń wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność oraz omówienie działań podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą na rzecz uproszczenia sprawozdawczości banków spółdzielczych na potrzeby instytucji zewnętrznych.

Obrady rozpoczęto miłym akcentem: Anna Tylkowska, Prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście, uhonorowała przewodniczącego Komisji dr. inż. Mieczysława Grodzkiego okolicznościową statuetką z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 150-lecia istnienia tej Spółdzielni.

W dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu pn. „Platforma Żywnościowa”, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Platforma Żywnościowa jest organizowana jako system giełdowy.  Na platformie można będzie sprzedawać lub kupować towary w systemie notowań lub w systemie aukcyjnym. Zainteresowane podmioty mogą również dokonać zgłoszenia uczestnictwa w tym systemie jako posiadający autoryzowany magazynzgłoszenia magazynów trwają.

W dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Spółdzielczej wpłynęło pismo dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, Justyny Adamczyk, będące odpowiedzią na liczne zapytania spółdzielców dotyczące wyjaśnienia stosowania art. 9 ust 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

22 stycznia br. w sali konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przedstawiciele Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uczestniczyli w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu 100 najlepszych RSP. Ranking odbył się już po raz 19 - dzięki zaangażowaniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, liczni przedstawiciele Instytutu - dr hab. Aldona Skarżyńska, kierownik Zakładu Ekonomiki Gospodarstwa Rolnych i Ogrodniczych oraz pracownicy Zakładu: prof. Wojciech Ziętara, mgr inż. Marcin Adamski mgr inż. Maria Ździeborska, a także pomysłodawca i inicjator Rankingu, który przez lata opracowywał dane rolniczych spółdzielni - dr Wacław Guzewicz. Gości powitał prezes Zarządu Związku, Krzysztof Kokoszkiewicz, który w kilku słowach podsumował tegoroczny Ranking.

W dniach 28-30 stycznia br. w Polsce gościła kolejna, trzecia już grupa rolników z Łotwy zrzeszonych w organizacji gospodarczej Agrichamber. Program pobytu ponad 20-osobowej delegacji obejmował spotkanie w „Domu pod Orłami” z przedstawicielami polskiej spółdzielczości. Obok prezesa Zarządu KRS - dr. inż. Mieczysława Grodzkiego udział w nim wziął także Witold Boguta - szef Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielni Osób Prawnych. Gości interesowały przede wszystkim występujące u nas formy organizowania się gospodarczego gospodarstw indywidualnych, przepisy prawa, pytali też, jak zachęcić rolników do zrzeszania się. Po tym spotkaniu Łotysze udali się na wizyty studyjne, tym razem do Wielkopolski, po drodze odwiedzając Grupę Producentów „Idealsad” w Kamieńszczyźnie k/Sochaczewa. We Wielkopolsce wizytowali dwie grupy producentów (grupę „Chrobry” produkującą warzywa w Kłecku oraz Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „Razem” z Czempinia) oraz dwie spółdzielnie mleczarskie - czempiński oddział OSM w Śremie i OSM Koło.

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które obradowało w „Domu pod Orłami” 18 grudnia, zdecydowało, że VII Kongres Spółdzielczości odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast rok bieżący upływać będzie pod hasłem 100-lecia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach.

W porządku obrad znalazło się kilka istotnych tematów. Przede szystkim, po śmierci członków Zgromadzenia Ogólnego - kol. Jacka Staciwy oraz kol. Tadeusza Orczykowskiego, należało uzupełnić skład Zgromadzenia i jego Prezydium. Do Zgromadzenia dołączył Mirosław Kaszkur, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy (woj. dolnośląskie), natomiast do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego, w miejsce śp. Jacka Staciwy, w tajnym głosowaniu wybrano Krzysztofa Kokoszkiewicza - również przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Rozpoczynający się właśnie rok 2020 jest dla polskiej spółdzielczości rokiem jubileuszowym, bowiem 100 lat wcześniej, a dokładnie 29 października 1920 roku, uchwalono pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim.

W związku ze zbliżającą się rocznicą Krajowa Rada Spółdzielcza wydaje reprint wspomnianej ustawy, którego cena za sztukę będzie wynosiła 40 zł netto plus podatek od towarów i usług. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Zamówienia będziemy realizować od 15 stycznia 2020 r.

Wspólne zakupy, silniejsza promocja w Internecie, ochrona spółdzielczej tradycji - to tylko niektóre cele, jakie wyznaczyli sobie przedstawiciele 225 spółdzielni spożywców obecni na 50 Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zjazd odbył się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w pensjonacie „Jutrzenka” w Wieńcu-Zdroju k/Włocławka, uczestniczyło w nim ok. 400 osób.

Spotkanie zaplanowane zostało na dwa dni, z których pierwszy miał charakter inauguracji zjazdowych obrad, ale i uroczystości podsumowującej rok obchodów 150-lecia działalności spółdzielczości spożywców w Polsce. Gośćmi tej części Zjazdu byli m.in.: Matias Fiedler - prezydent europejskiej organizacji spółdzielczości spożywców EuroCOOP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Adam Abramowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” - Alfred Bujara. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki. Dziękując za zaproszenie podziękował jednocześnie przedstawicielom Związku za aktywną pracę w Zarządzie i Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchamia kolejny preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu sześciu lat współpracy TISE i ZLSP udzielono już ok. 40 pożyczek dla spółdzielni pracy. 

Z instrumentów finansowych TISE skorzystać mogą spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalne, a także inne organizacje. Warunek - bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem społecznym (zatrudniającym do 250 osób). Dla społecznych start-up-ów dostępna jest atrakcyjna „Pożyczka na start” - do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowana od 0,88 proc. w skali roku. Spółdzielnie działające na rynku dłużej niż rok mogą się starać o „Pożyczkę na rozwój” - do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowaną od 1,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

Ta prestiżowa nagroda, przyznawana od czterech lat przez redakcję Tygodnika „Wprost” dla firm, samorządów oraz wybitnych osobowości w poszczególnych regionach Polski trafiła w tym roku do „Społem” PSS Białystok.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Białymstoku 29 października br. dyplom i statuetkę „Orła Wprost” odebrał prezes Zarządu „Społem” PSS Białystok, Janusz Kulesza. Przyznanie wyróżnienia było dla Spółdzielni niespodzianką, gdyż to sami organizatorzy typują kandydatów i poszukują informacji o ich działalności - korzystając z dostępnych publicznie źródeł. Białostocka „Społem” została doceniona za dobre wyniki  finansowe i ekonomiczne, solidność płatniczą i transparentność gospodarczą. Spółdzielnia o ponad 120-letniej tradycji jest niekwestionowaną liderką w branży „Społem”, otwierając listę największych i najsilniejszych ekonomicznie spółdzielni w kraju. Od 2011 r. nieprzerwanie legitymuje się też tytułem „Rzetelna Firma”.

Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do przewodniczącego KNF, prof. Jacka Jastrzębskiego z prośbą o podjęcie działań w kierunku zwolnienia spółdzielni finansowych z obowiązku powoływania komitetów audytu. 

Propozycja zmian przepisów wynika nie tylko ze sformułowania art. 39 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE - który dopuszcza odstępstwa od powoływania komitetów audytu w krajach członkowskich, w których jakość nadzoru nad  instytucjami sektora finansowego jest właściwa - ale także z dokonanej analizy funkcjonowania komitetów audytu w BS i SKOK w ciągu 2 lat obowiązywania w Polsce tych przepisów.

Trwa nabór na studia podyplomowe „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” I edycja 2019/2020. Studia organizowane są przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą.

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Przez trzy dni - od 27 do 29 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywały się Targi „Mleko-EXPO 2019” organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny. Stoiska zaprezentowało 20 spółdzielni mleczarskich oraz 11 firm działających na rzecz mleczarstwa. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia i konkursy.

W ich uroczystym otwarciu - obok honorowego patrona, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - wzięli udział liczni goście, m.in. senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa; były Minister Rolnictwa Gabriel Janowski; biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski; zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali: prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki wraz ze swoim zastępcą, Markiem Kowalskim i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski. Licznie przybyli samorządowcy, m.in. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele ambasad, organizacji gospodarczych i środowisk naukowych. Powitaniu, dokonanemu przez gospodarza spotkania - prezesa Zarządu KZSMl, Waldemara Brosia, towarzyszył występ Zespół Pieśni i Tańca ,,WETA” z Ośrodka Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej odbył się 23 listopada br. w krakowskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób - młodzież ze spółdzielni uczniowskich wraz z ich opiekunami, przedstawiciele spółdzielni patronujących m.in. ze Szczecina, Katowic, Olsztyna, Krakowa i Warszawy oraz liczni goście.

W obradach uczestniczyli m.in: dr inż. Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, a także przedstawiciele prasy spółdzielczej.

W celu ułatwienia konsumentom wyszukiwania produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tym znakiem muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie