Deklaracja ICAO, Oslo 2019
(przyjęta w dn. 16 maja 2019 r. podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego ICAO, Oslo, Norwegia)


O lepsze otoczenie dla gospodarstw rolnych w zrównoważonym rolnictwie na świecie

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa kluczowe jest stworzenie stabilnego otoczenia dla gospodarstw rolnych należących do drobnych i średnich rolników, którzy odpowiadają za ponad 70% światowej produkcji rolnej. Co więcej, niezbędne jest aktywne promowanie i szkolenie drobnych i średnich rolników, którzy muszą walczyć z klęskami naturalnymi i konkurować z koncernami dysponującymi ogromnym kapitałem. Dlatego, Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Rolniczej (ICAO) i jej członkowie będą współpracować na rzecz poprawy otoczenia gospodarstw rolnych, w tym poprawy odnoszących się do nich legislacji, polityki oraz instytucji i pragną wspólnie:

coop turkusoweW związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Cooperatives Europe przygotowała dokument pt.„Spółdzielcza przyszłość dla Europy” i rozpoczęła kampanię #CoopsInspireChange („Spółdzielnie inspirują zmianę”). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.elections.coopseurope.coop. Aktualnie Cooperatives Europe skupia 84 organizacji członkowskich i reprezentuje 176 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych ze wszystkich sektorów gospodarki, 141 mln członków i 4,7 mln pracowników.

W zakładce KRS - Wystapienia Krajowej Rady Spółdzielczej na bieżąco zamieszczamy najważniejsze stanowiska i opinie Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie projektów aktów prawnych lub propozycji działań resortów dotyczących poszczególnych branż spółdzielczych.

 

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 15 maja br. Biuro Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej przyjmuje wnioski o przyznanie dorocznych nagród i wyróżnień dla liderów spółdzielczości. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie statuetek "Lider Spółdzielczości Polskiej", "Menedżer-Spółdzielca", "Prymus 2019" oraz "Złoty Laur Spółdzielczości" odbędzie się 3 lipca 2019 r. podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. W tym samym dniu rozstrzygnięty będzie również konkurs "Samorządowiec-Spółdzielca" dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy w swej codziennej pracy wspierają spółdzielczość. Czekamy na zgłoszenia kandydatów  we wszystkich tych kategoriach.  

teczakwiecien2019W kwietniowym wydaniu m.in. informacje o bieżących działaniach Krajowej Rady Spółdzielczej, relacja z posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej obradującej nad rozwiązaniami dla Spółdzielni Uczniowskich. Wiele miejsca poświęcamy także jubileuszowi 150-lecia spółdzielczości spożywców i historii "Społem" - 14 marca br. w siedzibie KZRSS "Społem" odbyła się konferencja prasowa, z której relację również zamieszczamy.  

Zespół Samorządu i Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej, XVI Edycji Konkursu "Samorządowiec Spółdzielca". Jest on przeznaczony dla przedstawicieli samorządów lokalnych i urzędów państwowych, którzy swoimi decyzjami wspierają działalność organizacji spółdzielczych w lokalnych środowiskach i przyczyniają się do umacniania ruchu spółdzielczego. Wnioski przesyłać można do 15 maja 2019 r.  

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej projekt Ustawy o spółdzielniach uczniowskich i zmianie niektórych innych ustaw. Projekt do pobrania w wersji PDF zamieszczamy poniżej

Pobierz projekt Ustawy

Krajowa Rada Spółdzielcza 1 kwietnia br. skierowała pismo do Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP, w którym dziękuje za podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania stanu prawnego Spółdzielni Uczniowskich. 

14 lutego 2019 r. Krajowa Rada Spółdzielcza, reprezentowana przez Prezesa Zarządu dr. inż. Mieczysława Grodzkiego i Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS dr. Jerzego Jankowskiego, oraz Uniwersytet Rzeszowski, reprezentowany przez JM prof. dr. hab. Sylwestra Czopka, podpisały porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie dotyczy uruchomienia filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz podjęcia przez Uniwersytet Rzeszowski działań w kierunku uruchomienia studiów podyplomowych i szkoleń dla organizacji spółdzielczych. Dokument jest konsekwencją umowy ramowej o współpracy podpisanej w 2018 roku. Celem umowy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Krajową Radą Spółdzielczą oraz promowanie idei spółdzielczych jako ważnej form aktywizacji społecznej i gospodarczej społeczeństwa. Krajowa Rada Spółdzielcza będzie służyć pomocą merytoryczną pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu zaangażowanym w realizację zadań związanych z działalnością Instytutu. Siedzibą Instytutu będzie Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

logo lastOd tego roku Krajowa Rada Spółdzielcza rozpoczyna wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej. Zmiana loga i całej identyfikacji ma prowadzić do uporządkowania i uspójnienia wszelkich istniejących elementów identyfikacji wizualnej według ustalonego systemu graficznego. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej stanowi część strategii promocji Krajowej Rady Spółdzielczej na lata 2019-2021. Głównym celem tej strategii jest wypracowanie wizerunku nowoczesnej instytucji, opartej na bogatej historii i wartościach, a przez to dążenie do zniwelowania negatywnych skojarzeń i stereotypów związanych ze spółdzielczością. 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie