• Noworoczne posłanie prezydenta MZS: Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w dniu 20 grudnia 2019 roku skierował do członków organizacji przesłanie na nowy 2020 rok Czytaj więcej...

 • Rada Cooperatives Europe w Antalii: W tureckiej Antalii w dniach 16-18 grudnia, po raz czwarty w 2019 roku odbyła swoje posiedzenie Rada europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe. Gospodarzem spotkania był Centralny Związek Tureckich Spółdzielni Leśnych OR-KOOP Czytaj więcej...

 • Posiedzenie Rady ICBA w Kolombo: W stolicy Sri Lanki Kolombo, na zaproszenie tamtejszej federacji spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych SANASA, odbyły się w dniach 12-13 grudnia dwa ważne spółdzielcze spotkania: Komitetu Wykonawczego NEDAC oraz Rady ICBA. Czytaj więcej...

 • Spółdzielczość w raporcie ONZ: Sekretarz Generalny ONZ, podczas 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbywała się w Nowym Jorku jesienią tego roku, opublikował doroczny raport na temat roli spółdzielni w rozwoju społecznym. Czytaj więcej...

 • 100-lecie Cooperative College Czytaj więcej...

 • KRS członkiem ICBA: 12.10.2019 r. w Kigali odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (International Cooperative Banking Association - ICBA). Do Stowarzyszenia została przyjęta Krajowa Rada Spółdzielcza, a jej prezes Zarządu, dr inż. Mieczysław Grodzki, został wybrany członkiem siedmioosobowej Rady. Czytaj więcej...

 • Cooperatives Europe w Kigali: Podczas październikowego ZO MZS w Kigali silnie zaznaczona została obecność europejskiej organizacji Cooperatives Europe. Jej przedstawiciele wzięli aktywny udział w będącej integralną częścią Zgromadzenia 4-dniowej światowej konferencji „Spółdzielnie na rzecz rozwoju”. Czytaj więcej...

 • MZS idzie z duchem czasu: Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, jakie obradowało w październiku tego roku w stolicy Rwandy Kigali, dyskutowano między innymi o zmianach w statucie organizacji. Postanowiono uwzględnić od dawna postulowaną przez wielu członków możliwość udziału w posiedzeniach organów MZS i w głosowaniach „na odległość”.Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne ICAO w Seulu w dniu 26 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Rada Cooperatives Europe w Helsinkach w dniach 26-27 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Spółdzielcze Forum w Rosji w dniach 19-20 września 2019 r. Czytaj więcej...

 • Spółdzielczy karnawał w Singapurze: impreza ukazująca wkład spółdzielni w budowę nowoczesnego Singapuru Czytaj więcej...

 • Spółdzielczy transport nie tylko na czterech kołach: o spółdzielniach transportowych na świecie Czytaj więcej...

 • Gratulacje dla „Społem”: Z okazji 150-lecia spółdzielczości spożywców w Polsce list gratulacyjny na ręce prezesa „Społem” Ryszarda Jaśkowskiego przesłał Sekretarz Generalny europejskiej organizacji spółdzielni spożywców Euro Coop Todor Ivanov Czytaj więcej...

 • Azjatyckie wizyty Prezydenta MZS: Ariel Guarco odwiedził sześć krajów azjatyckich: Tajlandię, Singapur, Indonezję, Chiny, Koreę Południową i Japonię. Czytaj więcej...

 • Echa Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2019: Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przekazał wszystkim organizacjom członkowskim podziękowania za włączenie się do tegorocznych obchodów Czytaj więcej...

 • Życzenia od Cooperatives Europe na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Czytaj więcej...

 • Posłanie CICOPA z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 6 lipca 2019 r. Czytaj więcej...

 • Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na 97. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS i 25. Międzynarodowy Dzień Spółdzielni ONZ dnia 6 lipca 2019 r. Czytaj więcej... 

 • Wschodnioeuropejskie wizyty Prezydenta MZS w czerwcu 2019 r. Czytaj więcej...

 • 40-lecie CECOP: Z okazji jubileuszu w Manchester w dniach 20-22 czerwca tego roku odbył się specjalny zjazd Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Strasburgu w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Czytaj więcej...

 • Prezydent Kim nominowany do Nagrody Pionierów Roczdelskich Czytaj więcej...

 • Jubileusz CECOP Czytaj więcej...

 • Statystyka spółdzielni we Włoszech Czytaj więcej...

 • Nowe spółdzielcze filmy na YouTube Czytaj więcej...

 • Posłanie na Międzynarodowy Dzień Kobiet Czytaj więcej...

 • Zgromadzenie Ogólne i posiedzenie Rady EUROCOOP oraz posiedzenie Rady Cooperatives Europe w Bukareszcie w dniach 7-8 marca 2019. Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie