Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ogłosił hasło Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2021, który w obecnym roku obchodzony będzie na świecie 3 lipca. Brzmi ono: RAZEM ODBUDUJEMY SIĘ LEPIEJ (Rebuild better together).

Jak stwierdza MZS w specjalnej odezwie:

W dziedzinie zdrowia, rolnictwa, produkcji, handlu detalicznego, finansów, mieszkalnictwa, zatrudnienia, edukacji, usług społecznych i wielu innych sfer, w których działają spółdzielnie, ponad miliard ich członków na całym świecie nadal udowadnia, że nikt nie musi samotnie stawiać czoła kryzysowi takiemu jak pandemia.

Od kilkunastu już lat spółdzielczość zaznacza swoją obecność na spotkaniach przywódców najwyżej rozwiniętych państw świata zwanych G20. W związku ze zbliżającym się taki spotkaniem w październiku tego roku w Rzymie, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy powołał Grupę Roboczą „MZS G20”, której zadaniem będzie przedyskutowanie i opracowanie zaleceń politycznych, przekazanych następnie przywódcom G20 do rozważenia, przyjęcia i wdrożenia.

Grupa będzie pracować w ramach stałych grup zadaniowych B20 i C20 łączących przedstawicieli biznesu i społeczeństw obywatelskich państw G20. Wspomagać ją będzie Włoski Sojusz Spółdzielczy.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, jakie obradowało w październiku tego roku w stolicy Rwandy Kigali, dyskutowano między innymi o zmianach w statucie organizacji. Postanowiono uwzględnić od dawna postulowaną przez wielu członków możliwość udziału w posiedzeniach organów MZS i w głosowaniach „na odległość”.

Do tej pory wymagana była osobista obecność przedstawicieli organizacji członkowskich względnie ich reprezentowanie przez obecnych na sali delegatów innych organizacji, którym można było przekazać specjalne pełnomocnictwa. Procedura taka jest jednak dość skomplikowana, tym bardziej, że poszczególne organizacje posiadać mogą więcej niż jeden głos, a jeden delegat dysponować może tylko ograniczoną łączną liczbą głosów (swoich i organizacji, które przekazały mu pełnomocnictwa). Biorąc pod uwagę bardzo wysokie dla wielu członków koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Ogólnych – opłaty konferencyjne, koszty przelotu czy pobytu na miejscu, zwłaszcza w przypadku posiedzeń odbywających się, jak to ostatnie, w odległych miejscach na świecie – prowadziło to do słabej reprezentatywności Zgromadzeń, a nawet trudności w uzyskaniu quorum. Dlatego też, po dyskusji w Kigali, do statutu MZS postanowiono wprowadzić dwie poprawki.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wielokrotnie podejmował akcje pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, jakie w ostatnich latach dotknęły wiele krajów, nie tylko rozwijających się, ale i tych najwyżej rozwiniętych. Dość przypomnieć trzęsienie Ziemi na Haiti w roku 2010, tsunami w Japonii o rok później, czy cyklon na Filipinach z 2013 roku.

W marcu 2019 roku MZS po raz kolejny zaapelował do światowej społeczności spółdzielców o solidarność w związku z tropikalnym cyklonem Idai, który w marcu tego roku spustoszył środkowy Mozambik. W wyniku zniszczeń podczas trwania samego cyklonu, podczas którego wiatr osiągał szybkość 220 km/godz. oraz jego następstw takich jak powodzie, brak wody pitnej, żywności, lekarstw, zniszczenia domów mieszkalnej i całej infrastruktury, paraliż komunikacyjny, zginęło ponad 1000 osób, bezpośrednio poszkodowanych zostało 551 tys., a kryzys humanitarny zagraża kolejnym 12 milionom, czyli wszystkim mieszkańcom tej części kraju. Wśród dotkniętych klęską jest wielu spółdzielców, zniszczony też został majątek licznych mozambickich spółdzielni.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie