Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

W dniu 16 września tego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym omówiła główne wyzwania stojące obecnie przed Unią, najważniejsze podejmowane działania, a także zarysowała wizję na przyszłość. Do orędzia pani von der Leyen odniosła się Cooperatives Europe.

Spółdzielnie są ważnymi, jeśli nie najważniejszymi, podmiotami ekonomii społecznej, ale są też częścią kluczowej dla gospodarki europejskiej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska od dawna zajmuje się tą grupą, próbując stworzyć sprzyjające jej rozwojowi mechanizmy wsparcia. Nie inaczej Komisja w swym nowym składzie, pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, przyjęła przygotowanie nowej Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw za jeden z priorytetowych celów swojego programu – ma ona zapewnić ich bardziej efektywny rozwój przez redukcję nadmiernej biurokracji przy ich rejestracji, sprawozdawczości itp., polepszyć ich dostęp do rynków i środków finansowych oraz umożliwić stawienie czoła wyzwaniom związanym z koniecznością przestawiania się na gospodarkę cyfrową.

Intergrupy są szczególnym organem Parlamentu Europejskiego łączącym deputowanych z różnych krajów i z różnych grup politycznych, pragnących wspólnie pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Ich liczba i przedmiot zainteresowania nie są stałe, tworzone są na nowo w każdej kadencji Europarlamentu z inicjatywy posłów, stając się na różnych obszarach społeczno-ekonomicznych swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy Parlamentem Europejskim a społeczeństwem obywatelskim, którego przedstawiciele są z reguły zapraszani na posiedzenia intergrup.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie