W dniu 16 września tego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym omówiła główne wyzwania stojące obecnie przed Unią, najważniejsze podejmowane działania, a także zarysowała wizję na przyszłość. Do orędzia pani von der Leyen odniosła się Cooperatives Europe.

Spółdzielnie są ważnymi, jeśli nie najważniejszymi, podmiotami ekonomii społecznej, ale są też częścią kluczowej dla gospodarki europejskiej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska od dawna zajmuje się tą grupą, próbując stworzyć sprzyjające jej rozwojowi mechanizmy wsparcia. Nie inaczej Komisja w swym nowym składzie, pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, przyjęła przygotowanie nowej Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw za jeden z priorytetowych celów swojego programu – ma ona zapewnić ich bardziej efektywny rozwój przez redukcję nadmiernej biurokracji przy ich rejestracji, sprawozdawczości itp., polepszyć ich dostęp do rynków i środków finansowych oraz umożliwić stawienie czoła wyzwaniom związanym z koniecznością przestawiania się na gospodarkę cyfrową.

Intergrupy są szczególnym organem Parlamentu Europejskiego łączącym deputowanych z różnych krajów i z różnych grup politycznych, pragnących wspólnie pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Ich liczba i przedmiot zainteresowania nie są stałe, tworzone są na nowo w każdej kadencji Europarlamentu z inicjatywy posłów, stając się na różnych obszarach społeczno-ekonomicznych swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy Parlamentem Europejskim a społeczeństwem obywatelskim, którego przedstawiciele są z reguły zapraszani na posiedzenia intergrup.

Główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe odniosła się do nowej Komisji. W swoim komunikacie stwierdza, że licząca 27 członków Komisja Europejska z Ursulą Van der Leyen na czele, na którą głosowało 461 Eurodeputowanych, wobec 157 przeciw i 89 wstrzymujących się, ma silny mandat, a oczekuje się od niej nie tylko stawienia czoła największym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie Europa, ale również aktywizacji wszystkich jej obywateli i przedsiębiorstw.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie