Komisja Europejska regularnie przygotowuje kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiurokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmonogramy stopniowo realizowanych czynności, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szczególnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Cooperatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego kontynentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zostać uwzględnione w planie działania:

Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

W dniu 16 września tego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym omówiła główne wyzwania stojące obecnie przed Unią, najważniejsze podejmowane działania, a także zarysowała wizję na przyszłość. Do orędzia pani von der Leyen odniosła się Cooperatives Europe.

Spółdzielnie są ważnymi, jeśli nie najważniejszymi, podmiotami ekonomii społecznej, ale są też częścią kluczowej dla gospodarki europejskiej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska od dawna zajmuje się tą grupą, próbując stworzyć sprzyjające jej rozwojowi mechanizmy wsparcia. Nie inaczej Komisja w swym nowym składzie, pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, przyjęła przygotowanie nowej Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw za jeden z priorytetowych celów swojego programu – ma ona zapewnić ich bardziej efektywny rozwój przez redukcję nadmiernej biurokracji przy ich rejestracji, sprawozdawczości itp., polepszyć ich dostęp do rynków i środków finansowych oraz umożliwić stawienie czoła wyzwaniom związanym z koniecznością przestawiania się na gospodarkę cyfrową.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie