Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który obchodzony był w tym roku 4 lipca pod hasłem „Spółdzielnie w działaniach na rzecz klimatu”, prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco skierował posłanie do spółdzielców na całym świecie:

Jak wszyscy wiemy, cała ludzkość znajduje się dziś w samym środku straszliwej pandemii, kosztującej bardzo wiele istnień ludzkich i charakteryzującej się największą w historii globalną klęską gospodarczą.

 

Spójrzmy jednak na kontekst: przeżywamy kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy żyjąc w niezwykle wrażliwych warunkach, wywołanych dominacją nierówności społecznych i głębokim brakiem równowagi w środowisku, co spowodowane jest działaniami człowieka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030 ostrzegaliśmy, że liniowy wzrost nieograniczonej produkcji i konsumpcji doprowadzi nas do punktu bez powrotu w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Od 1990 roku globalna emisja dwutlenku węgla wzrosła o 50 procent. Obecnie 800 milionów ludzi jest narażonych na poważne susze, toksyczne zanieczyszczenia powietrza, podnoszenie się poziomu mórz oraz częste i potężne klęski żywiołowe.

 

Chciałbym wykorzystać ten Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, aby przypomnieć Działania na rzecz Klimatu, cel, który wzywa nas do zmobilizowania naszych społeczności do budowania zdrowszej, sprawiedliwszej i bardziej zjednoczonej gospodarki. Na naszej planecie tysiące przykładów pokazuje nam, że istnieją sposoby na zrównoważony rozwój. W skali globalnej gospodarka spółdzielcza integruje ponad miliard członków i generuje zatrudnienie dla 10% zatrudnionej ludności świata. Obroty 300 największych spółdzielni odpowiadają produktowi krajowemu brutto szóstej gospodarki na świecie. Obecnie, nawet w najtrudniejszych warunkach, ruch spółdzielczy robi wszystko, co w jego mocy, aby chronić społeczności i pomagać im przezwyciężyć zmiany klimatyczne. Obrona naszej planety idzie w parze z naszym wspólnym wysiłkiem, aby nikt nie pozostał w tyle. Spółdzielnie przodują w podejmowaniu tych pilnych wyzwań.

 

Pomimo niepewności, której doświadczamy, chcę skorzystać z tej okazji, aby docenić i uczcić pracę, jaką spółdzielnie wykonują na całej Ziemi. Liczy się każdy wysiłek. Proszę Was, abyście nie przestali kontynuować współpracy ze swoimi społecznościami i dobitnie zabrali głos w tym dniu. Powiedzcie światu, że możemy odwrócić niekorzystne skutki zmian klimatycznych, jeśli wspólnie zbudujemy inną gospodarkę, opartą na wartościach i zasadach spółdzielczych.

 

Jest jeszcze czas! Działajmy teraz razem na rzecz klimatu!

 

Przekazuję wam moje najserdeczniejsze pozdrowienia i życzę Wam Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

Ariel Guarco

Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie