Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który obchodzony był w tym roku 4 lipca pod hasłem „Spółdzielnie w działaniach na rzecz klimatu”, prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco skierował posłanie do spółdzielców na całym świecie:

Jak wszyscy wiemy, cała ludzkość znajduje się dziś w samym środku straszliwej pandemii, kosztującej bardzo wiele istnień ludzkich i charakteryzującej się największą w historii globalną klęską gospodarczą.

 

Spójrzmy jednak na kontekst: przeżywamy kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy żyjąc w niezwykle wrażliwych warunkach, wywołanych dominacją nierówności społecznych i głębokim brakiem równowagi w środowisku, co spowodowane jest działaniami człowieka w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030 ostrzegaliśmy, że liniowy wzrost nieograniczonej produkcji i konsumpcji doprowadzi nas do punktu bez powrotu w ciągu zaledwie dziesięciu lat. Od 1990 roku globalna emisja dwutlenku węgla wzrosła o 50 procent. Obecnie 800 milionów ludzi jest narażonych na poważne susze, toksyczne zanieczyszczenia powietrza, podnoszenie się poziomu mórz oraz częste i potężne klęski żywiołowe.

 

Chciałbym wykorzystać ten Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, aby przypomnieć Działania na rzecz Klimatu, cel, który wzywa nas do zmobilizowania naszych społeczności do budowania zdrowszej, sprawiedliwszej i bardziej zjednoczonej gospodarki. Na naszej planecie tysiące przykładów pokazuje nam, że istnieją sposoby na zrównoważony rozwój. W skali globalnej gospodarka spółdzielcza integruje ponad miliard członków i generuje zatrudnienie dla 10% zatrudnionej ludności świata. Obroty 300 największych spółdzielni odpowiadają produktowi krajowemu brutto szóstej gospodarki na świecie. Obecnie, nawet w najtrudniejszych warunkach, ruch spółdzielczy robi wszystko, co w jego mocy, aby chronić społeczności i pomagać im przezwyciężyć zmiany klimatyczne. Obrona naszej planety idzie w parze z naszym wspólnym wysiłkiem, aby nikt nie pozostał w tyle. Spółdzielnie przodują w podejmowaniu tych pilnych wyzwań.

 

Pomimo niepewności, której doświadczamy, chcę skorzystać z tej okazji, aby docenić i uczcić pracę, jaką spółdzielnie wykonują na całej Ziemi. Liczy się każdy wysiłek. Proszę Was, abyście nie przestali kontynuować współpracy ze swoimi społecznościami i dobitnie zabrali głos w tym dniu. Powiedzcie światu, że możemy odwrócić niekorzystne skutki zmian klimatycznych, jeśli wspólnie zbudujemy inną gospodarkę, opartą na wartościach i zasadach spółdzielczych.

 

Jest jeszcze czas! Działajmy teraz razem na rzecz klimatu!

 

Przekazuję wam moje najserdeczniejsze pozdrowienia i życzę Wam Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

 

Ariel Guarco

Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie