Dr Carlos Zarco, Prezydent Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Zdrowia (IHCO), jednej z branżowych organizacji MZS, wystosował w czerwcu tego roku list otwarty do Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa i Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. W liście czytamy m.in.:

Międzynarodowa Organizacja Spółdzielni Zdrowia (IHCO), reprezentująca przedsiębiorstwa i organizacje spółdzielcze działające w sektorze ochrony zdrowia na całym świecie, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie trudnościami w dystrybucji i dostępie do szczepionek przeciwko wirusowi Covid-19.

 

Pandemia wirusa Covid-19, która spowodowała ponad 3,8 miliona zgonów i 177 milionów zachorowań, nadal wyrządza ogromne szkody w systemach opieki zdrowotnej, gospodarkach i społeczeństwach na całym świecie.

 

Rozwiązanie problemu pandemii nie będzie ostateczne i nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie zostaną zaszczepieni. Dlatego musimy zapewnić dostęp do szczepionki bez nierówności między krajami lub wewnątrz nich.

 

IHCO uznaje i wspiera ważną pracę, jaką Światowa Organizacja Zdrowia i jej partnerzy wykonują w ramach inicjatywy COVAX i akceleratora ACT, które poprzez wielostronną współpracę promują rozwój i produkcję szczepionek przeciwko Covid-19, promując sprawiedliwy i równy dostęp do nich we wszystkich krajach świata.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych IHCO popiera tymczasowe zrzeczenie się praw własności intelektualnej w odniesieniu do szczepionek przeciwko wirusowi Covid-19. Wiedza i technologia, którymi dzielą się producenci szczepionek, pozwoli na rozszerzenie lokalnej produkcji i znacznie zwiększy podaż w ramach inicjatywy COVAX.

 

IHCO docenia i popiera również rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca w odniesieniu do tymczasowego zrzeczenia się praw własności intelektualnej w zakresie szczepionek, leczenia i sprzętu związanego z Covid-19 oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych i wytwórczych w krajach rozwijających się.

 

Spółdzielczość zdrowia wzywa przywódców i rządy wszystkich krajów do zrobienia kroku naprzód, połączenia sił i oddania do dyspozycji wszystkich zasobów w celu wyeliminowania koronawirusa i wspólnego odbudowania lepszego świata.

 

Spółdzielnie zdrowia reprezentowane przez IHCO wyrażają gotowość do współpracy z państwami i organizacjami międzynarodowymi w odbudowie w celu wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, promowania spółdzielczości i demokratycznego uczestnictwa w systemach opieki zdrowotnej oraz wspierania sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich ludzi.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie